Цікава інтерактивна лекція про компетентнісно орієнтовані навчальні заняття історії в школі

    Сьогодні, 15 квітня, методист лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук Валерій Островський для студентів третього курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна форма навчання) провів інтерактивну лекцію на тему «Компетентнісно орієнтовані навчальні заняття (уроки) історії в школі».

    Основна думка (лінія) заняття – від теорії до практики. Валерій Островський в оригінальній і дохідливій формі пояснив студентам такі аспекти заняття: що таке компетентність на заняттях з історії, важливість якісного залучення умінь і навичок як складових компетентності в освітньому процесі, базові основи спільних умінь у роботі з учнями, характеристика ключових і предметних компетентностей, типи навчальних занять (уроків), види (форми) навчальних занять (уроків), етап навчального заняття (уроку) та послідовність навчальної діяльності.

    Студентам було пізнавально і весело, а головне для молодих людей – реалізація фахових компетентностей у майбутній професії вчителя історії і громадянської освіти (здатність володіти навичками практичного використання знань з інноваційної діяльності, застосування сучасних методів і освітніх технологій в закладах загальної середньої освіти).