Вчена Рада

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 Члени Вченої ради, що входять до її складу за посадою:

 1. Гурак Ігор Федорович – голова Вченої ради, декан, кандидат історичних наук, доцент.
 2. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – член Вченої ради, заступник декана з виховної роботи, кандидат історичних наук, доцент.
 3. Міщук Андрій Іванович – член Вченої ради, заступник декана з навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент.
 4. Жерноклеєв Олег Станіславович –член Вченої ради, завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор
 5. Климончук Василь Йосифович – член Вченої ради,завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор.
 6. Кобець Юлія Василівна –член Вченої ради, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, кандидат політичних наук, доцент.
 7. Комар Володимир Леонович –член Вченої ради, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор.
 8. Михайлишин Лілія Іванівна – член Вченої ради, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор.
 9. Райківський Ігор Ярославович – член Вченої ради, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії, доктор історичних наук, професор.
 10. Стецюк Наталія Миколаївна – член Вченої ради, завідувач кафедри міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент.
 11. Ткачівська Марія Романівна – член Вченої ради, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу.
 12. Томенчук Богдан Петрович – член Вченої ради, завідувач кафедри етнології і археології, кандидат історичних наук, доцент.

Члени Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин, обрані до її складу зборами трудового колективу кафедр факультету:

 1. Васильченко Сергій Миколайович – член Вченої ради, кандидат економічних наук, доцент.
 2. Вітенко Микола Дмитрович – член Вченої ради, кандидат історичних наук, доцент.
 3. Волощук Мирослав Михайлович – член Вченої ради, доктор історичних наук, професор.
 4. Гринчуцький Валерій Іванович – член Вченої ради, доктор економічних наук, професор.
 5. Дерев’янко Сергій Миронович – член Вченої ради, доктор політичних наук, професор.
 6. Дрогомирецька Людмила Романівна – член Вченої ради, кандидат історичних наук, доцент.
 7. Кобильник Роман Васильович – член Вченої ради, старший викладач, кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.
 8. Королько Андрій Зіновійович – член Вченої ради, кандидат історичних наук, доцент.
 9. Костючок Петро Леонтійович – член Вченої ради,кандидат історичних наук, доцент.
 10. Кугутяк Микола Васильович – член Вченої ради, доктор історичних наук, професор.
 11. Липчук Оксана Іванівна – член Вченої ради, кандидат політичних наук, доцент.
 12. Марчук Василь Васильович – член Вченої ради, доктор історичних наук, професор.
 13. Микитюк Галина Костянтинівна – член Вченої ради, старший лаборант .
 14. Монолатій Іван Сергійович – член Вченої ради, доктор політичних наук, професор.
 15. Нагорняк Михайло Миколайович – член Вченої ради, доктор політичних наук, професор.
 16. Пославська Галина Юріївна – член Вченої ради, методист заочного відділення.
 17. Семак Оксана Іванівна – член Вченої ради, кандидат філологічних наук, доцент.
 18. Серман Леся Ігорівна – член Вченої ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
 19. Цепенда Ігор Євгенович – член Вченої ради, ректор, доктор політичних наук, професор.
 20. Щербін Лілія Василівна – член Вченої ради,кандидат історичних наук, доцент.

Члени Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин, обрані до її складу як виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті:

 1. Бариляк Анастасія Романівна – член Вченої ради, голова Студентського сенату факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 2. Мантуляк Віталія Михайлівна – член Вченої ради, студентка.
 3. Чуйко Тетяна Ігорівна – член Вченої ради, студентка.