Вчена Рада

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Кугутяк Микола Васильович – доктор історичних наук, професор кафедри етнології і археології, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин, голова вченої ради.
 2. Сигидин Михайло Васильович – доцент кафедри історії України, заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 3. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії, заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 4. Струтинська Тетяна Зеновіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, секретар вченої ради.
 5. Бариляк Анастасія Романівна – студентка ІІІ курсу, сенатор факультету історії, політології і міжнародних відносин. 
 6. Бурачок Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.
 7. Вітенко Микола Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.
 8. Грицканюк Василь Васильович – студент ІІІ курсу, голова профкому факультету історії, політології і міжнародних відносин.
 9. Гурак Ігор Федорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин.
 10. Дебенко Василь Зеновійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.
 11. Дерев’янко Сергій Миронович – доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів.
 12. Доцяк Ігор Іванович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології.
 13. Жерноклеєв Олег Станіславович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії.
 14. Климончук Василь Йосипович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології, голова Первинної профспілкової організації, голова профспілкового комітету.
 15. Комар Володимир Леонович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.
 16. Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії.
 17. Кочкін Ігор Тарасович – старший викладач кафедри етнології і археології.
 18. Марущенко Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії.
 19. Марчук Василь Васильович – доктор історичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів.
 20. Микитюк Галина Констянтинівна – старший лаборант кафедри етнології і археології.
 21. Михайлишин Лілія Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
 22. Монолатій Іван Сергійович – доктор політичних наук, професор кафедри політології.
 23. Москалюк Михайло Федорович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології.
 24. Нагорняк Михайло Миколайович – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин, директор інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.
 25. Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії.
 26. Семак Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу.
 27. Сіреджук Петро Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний фахівець Навчально-наукового інституту історії, етнології і археології Карпат.
 28. Стефанюк Галина Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.
 29. Стецюк Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин.
 30. Тимків Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу.
 31. Ткачівська Марія Романівна – кіндидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу.
 32. Томенчук Богдан Петрович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри етнології і археології.
 33. Цепенда Ігор Євгенович – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 34. Шологон Лілія Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки.
 35. Щербін Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.