ВСТУПНИКАМ

Факультет на основі конкурсного відбору, незалежно від джерел фінансування, здійснює прийом на навчання осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за напрямами підготовки і спеціальностями 014.03 Середня освіта. Історія, 032 Історія та археологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 073 Менеджмент ОП Управління міжнародним бізнесом.


Підготовка фахівців здійснюється:
–   
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
–    за рахунок цільових державних пільгових кредитів;
–    за ваучерами;
–    за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі строки:


До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
–    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
–    копію сертифіката  відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
–    копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
–    копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;
–    чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Ліцензований обсяг прийому на підготовку фахівців з вищою освітою:

ОР Бакалавр

014.03 Середня освіта. Історія

Денна форма навчання – 50; Заочна форма навчання – 35.

032 Історія та археологія

Денна форма навчання – 60; Заочна форма навчання – 40.

052 Політологія

Денна форма навчання – 90; Заочна форма навчання – 90.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Денна форма навчання – 100.

292 Міжнародні економічні відносини

Денна форма навчання – 50; Заочна форма навчання – 25.

ОР Магістр

014.03 Середня освіта. Історія

Денна форма навчання – 30; Заочна форма навчання – 50.

032 Історія та археологія

Денна форма навчання – 20; Заочна форма навчання – 15.

032 Історія та археологія. Спеціалізація – етнологія

Денна форма навчання – 15.

052 Політологія

Денна форма навчання – 15; Заочна форма навчання – 15.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Денна форма навчання – 25; Заочна форма навчання – 25.

292 Міжнародні економічні відносини

Денна форма навчання – 25; Заочна форма навчання – 25.