Керівництво

 

Гурак Ігор Федоровичдекан факультету історії, політології і міжнародних наук, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин.

тел.: (0342) 59-60-21

e-mail: ihor.hurak@pnu.edu.ua    dekanat_istor@ukr.net

Міщук Андрій Івановичзаступник декана з навчальної роботи факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії.

тел.: (0342) 59-61-59

e-mail: andrii.mishchuk@pnu.edu.ua    dekanat_istor@ukr.net

Кобець Юлія Василівна – заступник декана з наукової роботи факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри політичних інститутів та процесів.

тел.: (0342) 59-61-59

e-mail: yuliia.kodets@pnu.edu.ua    dekanat_istor@ukr.net

Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – заступник декана з виховної роботи факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії.

тел.: (0342) 59-61-59

e-mail: tamara.halytska@pnu.edu.ua    dekanat_istor@ukr.net

Ачкевич Дарія Андріївнадиспетчер факультету історії, політології і міжнародних відносин.

тел.: (0342) 59-60-21

e-mail: dariia.achkevych@pnu.edu.ua    dekanat_istor@ukr.net