Доцентка кафедри англійської філології прочитала курс лекцій в Академії імені Якуба з Парадижу

    В рамках програми академічних обмінів Erasmus+ доцентка кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяна Марчук прочитала курс лекцій на тему «Переклад та Література» для студенів гуманітарного факультету Академії імені Якуба з Парадижу (Akademia im. Jakuba z Paradyża) в місті Гожув-Велькопольський, Польща.

    Курс лекцій спрямований на дослідження процесу перекладу як форми міжлітературної взаємодії, з акцентуацією на важливості розуміння перекладу як явища, що безпосередньо впливає на літературні та культурні взаємозв’язки між національними літературами.

    Тематика лекцій спрямована на розгляд актуальних питання впливу мовної особистості перекладача на кінцевий результат відтворення художнього тексту та проблеми адекватної передачі ідіостилю автора художнього твору, що є обов’язковою умовою якісного художнього перекладу. У фокусі уваги постали теоретичні доробки сучасних науковців, присвячені вивченню особливостей індивідуального стилю автора, актуальним проблемам перекладу та ролі перекладача у системі «Автор – Перекладач – Читач».

    Практична частина курсу сприяла збагаченню знань студентів-філологів у галузі перекладу та літературознавства, переосмисленню традиційних та сучасних теорій та підходів до аналізу перекладу прозових, поетичних, драматичних текстів та їх взаємозв’язку з літературними процесами.

    Участь у програмі академічних обмінів Erasmus+ сприяє обміну кращими практиками у викладанні та навчанні між університетами та налагоджує зв’язки між викладачами обох університетів.