Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання»

    5 квітня у Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у змішаному форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання», присвячена пам’яті академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Володимира Луця (1933–2021), організована кафедрою цивільного права.

    Робота конференції проходила у змішаному форматі, за участю професорсько-викладацького складу кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту, які представляли Прикарпатську цивілістичну школу та представників цивілістичних шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київського університету права та інтелектуальної власності, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України, Донецького національного університету імені Василя Стуса, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ.

    Конференцію відкрив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, який відзначив вагомий внесок професора Володимира Луця у розвиток Прикарпатської цивілістичної школи.

    Із вітальним словом до учасників конференції звернулися доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України, заступник директора Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України з наукової роботи Андрій Гриняк, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського університету, директор Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАНУ Олексій Кот, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права Каспійського університету, член Міжнародної академії порівняльного правознавства (IACL) Фархад Карагусов, доктор права, професор Університету прикладних наук м. Висмара Ганс-Йоахім Шрамм, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України Олександр Крупчан, доктор юридичних наук, професор, Народний депутат України Іван Калаур та кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юрій Микитин.

    Під час виступів вчені цивілісти відзначили, що наукові підходи професора Луця залишаються актуальними і важливими для становлення сучасного цивільного права та реформування законодавства.

    Окрім того, учасники конференції обговорили особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій та теоретичні засади договірного регулювання.

    За результатами наукового заходу буде видано збірник матеріалів конференції.