Особливості педагогічної етики у закладі вищої освіти

    Відбулося заняття Академії тьюторингу з професійного зростання для викладачів, аспірантів, магістрів педагогічного факультету на тему «Особливості педагогічної етики у закладі вищої освіти. Етика спілкування у системі «здобувач освіти – викладач». З доповіддю на дану тему виступила доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Віра Ковальчук.

    Вона наголосила, що реформування вищої освіти розширило поле взаємодії викладача й студентів і українська громадськість стає більш чутливою до етичної проблематики, особливо в освіті. Педагогічна діяльність вимагає налагодження педагогічного спілкування, безпосередніх контактів викладача зі студентами. Регулює таку взаємодію педагогічна етика – наука, що визначає сутність морально-психологічної сторони діяльності викладача закладу вищої освіти. Під час навчання студент має одержати не просту суму знань, умінь і навичок, а у нього повинна сформуватися компетентність, як загальна здатність, заснована на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих як завдяки навчанню, так й спілкуванню з педагогами.

    Доповідач доказово засвідчила, що обов’язковою нормою професійної поведінки викладача є дотримання педагогічної етики, прагнення формувати людські стосунки зі студентами і між ними. В основі моральної норми професійної поведінки викладача має бути повага до особистості студента і одночасно максимальна вимогливість до нього. Професіоналізм спілкування передбачає позитивну установку викладача у ставленні до студента. Відомо, що підвищення ефективності якості роботи в усіх сферах виробництва залежить від мікроклімату в колективах, від настрою кожної людини. У сфері спілкування викладача зі студентами важливу роль відіграє психологічно активний стан або педагогічний оптимізм. А безумовно, нормою професійної поведінки викладача є педагогічний такт. Такт – завжди творчість, завжди пошук і в чомусь неповторний вчинок; такт – це вміння орієнтуватися в будь-яких непередбачених ситуаціях.

    Присутні на зустрічі активно обговорювали правила педагогічного спілкування й звернули увагу на те, що суттєву роль в організації педагогічного спілкування відіграє педагогічна техніка, її засобами є здатність до перевтілення: артистизм, голос, міміка, пантоміма, культура мови та ін.