У ПНУ триває Тиждень Херсонського університету

    Сьогодні в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в межах проведення Тижня Херсонського державного університету відбулися публічні лекції першого проректора, професора ХДУ Сергія Омельчука на тему: «Академічна доброчесність у системі цінностей корпоративної культури університету» та докторки філологічних наук, професорки ХДУ Алли Цапів на тему: «Міжкультурна комунікація у сучасному освітньому середовищі: виклики, здобутки, перспективи».

    Послухати лекцію завітали проректори, викладачі та студенти університетів.

    Розпочав свою публічну лекцію перший проректор Херсонського державного університету Сергій Омельчук з головним акцентом на прозорості академічної доброчесності та дотримання принципів, які належать до однієї з основних цінностей корпоративної культури всіх учасників освітнього процесу будь-якого закладу вищої освіти.

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», – зазначив перший проректор ХДУ Сергій Омельчук.

    В межах дискусії із студентами було обговорено чесноти, що становлять основу академічної доброчесності; основні види порушень академічної доброчесності (фальсифікація, фабрикація); аутсорсинг завдань; цитування в науковому тексті: баланс власних думок і запозичених; внутрішньотекстові покликання при аналізі в тексті змісту інших публікацій; основні види академічної відповідальності; модель доброчесного академічного середовища в університеті.

    У своїй темі «Міжкультурна комунікація у сучасному освітньому середовищі: виклики, здобутки, перспективи» Алла Цапів підкреслила, що дана комунікація вивчає особливості вербального та невербального спілкування людей, що належать до різних національних та мовно-культурних спільнот. Невербальне спілкування – це багатоканальний процес, який зазвичай здійснюється спонтанно. При цьому вербальна і невербальна поведінка нерозривно переплітаються.

«Міжкультурна комунікація – адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних національних культур. Завдяки цьому ми можемо обмінюватися інформацією, почуттями, думками представників різних культур, що зараз є дуже важливим у розвитку сучасного освітнього середовища», – зауважила професорка ХДУ Алла Цапів.