МОН оголосило конкурс на заміщення посади ректора ПНУ імені Василя Стефаника

    На сайті Міністерства освіти і науки України згідно з Наказом про оголошення на заміщення посади ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника № 107-к-24 від 02.05.2024 р. опубліковано відповідну інформацію.

    У повідомленні МОН йдеться про те, що у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

    Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

    – заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

    – особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

    – автобіографію;

    – копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

  – довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 р. № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. за № 648/37984(Офіційний вісник України, 2022 р., № 50, стор. 70, стаття 2448);

    – довідку про наявність або відсутність судимості (витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);

    – копію паспорта, засвідчену претендентом;

    – копію трудової книжки (у разі наявності) та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у встановленому порядку;

    – копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

    – засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону. Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально. Документи надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135. Телефони для довідок: 481-47-92.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ogoloshuye-konkurs-na-zamishennya-posadi-rektora-prikarpatskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-vasilya-stefanika