Низку важливих питань обговорили на черговому засіданні Вченої ради університету

    27 червня 2022 р. в Університеті відбулося розширене онлайн-засідання Вченої ради. У цьому навчальному році, зазначимо, це остання робоча зустріч представників колегіального органу. Онлайн-засідання розпочалося з хвилини мовчання у пам’ять про всіх загиблих захисників у війні проти Росії.

    Традиційно відбувся момент нагородження. Ректор Університету, професор Ігор Цепенда вручив докторці мистецтвознавства, доцентці кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Ірині Дундяк атестат професора та побажав подальшої плідної праці.

    У порядку денному було розглянуто низку важливих питань діяльності Університету. Учасники засідання, зокрема, обговорили результати освітньої діяльності Університету в 2021–2022 навч. році та завдання підрозділів щодо підвищення якості освіти. З відповідною доповіддю виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор Сергій Шарин. Зокрема, він звернув увагу на розширення спеціальностей та освітніх програм, за якими проводиться підготовка фахівців, з урахуванням потреб ринку праці; запровадженні нових форм організації освітнього процесу або їх елементів, включаючи дистанційну та дуальну форми навчання. Також окремий акцент було зроблено на вдосконалення змісту та запровадження інноваційних підходів до підготовки фахівців. У контексті цього йшлося про поглиблене вивчення викладачами та студентами англійської мови як мови міжнародного академічного спілкування задля досягнення рівня В2, проходження викладачами курсів, вебінарів та тренінгів, у тому числі англомовних, як елементів неформальної освіти та підвищення кваліфікації на різних платформах (Coursera, Prometheus, EdEra, тощо).

    Під час онлайн-засідання заслухали питання щодо якості підготовки фахівців за результатами підсумкової атестації у 2022 р. З доповідями виступили голови екзаменаційних комісій – Віктор Кімакович, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації, голова ЕК на спеціальності 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»; Микола Лесюк, завідувач кафедри слов’янських мов, голова ЕК на спеціальностях 035.033 «Філологія (слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», 014.02 «Середня освіта (польська мова і література)»; Олег Чуйко, завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва, голова ЕК на спеціальності 022 «Дизайн». У ході виступів доповідачами було окреслено основні завдання кафедр щодо удосконалення професійно-практичної підготовки фахівців.

    Члени колегіального органу в межах порядку денного також затвердили список студентів – претендентів на здобуття іменних стипендій на осінній семестр 2022–2023 навч. року. Загалом – 12 осіб.

«Ми входимо у надзвичайно складний процес для освітян усіх рівнів. Нам потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб Університет утримав свою динаміку розвитку і розвивався далі», – зазначив ректор Ігор Цепенда на завершення засідання Вченої ради.