Захист дипломних робіт студентами-заочниками спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

    16–17 червня 2022 р. відбувся успішний захист дипломних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої світи студентами ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалвр» (заочна форма навчання) за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting. Екзаменаційна комісія Читати далі

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» спеціальності 052 Політологія

    Завершилася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 052 Політологія ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання), під час якої (14–17 червня 2022 р.) студенти здавали кваліфікаційний іспит та захищали кваліфікаційні роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня Читати далі