Співпраця кафедри історії слов’ян з Українським історичним товариством в Республіці Польща

Черговим підтвердженням багатолітньої співпраці кафедри історії слов’ян і Українського історичного товариства в Республіці Польща стала публікація колективної монографії: «Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków. Pod. red. R. Drozda, B. Halczaka. Słupsk–Warszawa, 2020». Вона стала логічним продовженням участі в I-й Міжнародній науковій конференції «Українці та їхні сусіди протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і щоденне життя», яка відбулася в Українському Домі в м. Перемишлі 10–11 травня 2019 р.

Учасником конференції і автором окремого розділу монографії став, зокрема, завідувач кафедри історії слов’ян, доктор історичних наук, професор Володимир Леонович Комар.

Місцем проведення конференції було обрано Український народний дім (Dom Ukraiński), споруджений у 1904 р. в м. Перемишлі коштом української громади. Організатором зібрання науковців стало «Українське історичне товариство у Польщі» (Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce) під керівництвом професора Романа Дрозда (prof. dr hab. Roman Drozd), яке об’єднує істориків українського походження, громадян Республіки Польща.

Варто нагадати, що професор Роман Дрозд – почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і багатьох інших університетів України і світу.

Тривала співпраця викладачів кафедри історії слов’ян, яка започаткована ще в далекому 1996 р. й закріплена в спільній публікації матеріалів конференції «Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.» (Івано-Франківськ, 1997), має багатолітню традицію й, без сумніву, має продовження в нових історичних дослідженнях.