Результати праці викладачів Факультету використані для удосконалення організації навчально-методичного процесу у навчальних закладах України

Нещодавно реалізований спільний проект кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та кафедри історії України і методики викладання історії й кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного Читати далі

Архівна практика студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» ОР «Бакалавр»

Упродовж 1–14 лютого 2021 р. студенти ІV курсу спеціальності 032 «Історія і археологія» ОР «Бакалавр» Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проходили виробничу практику на базі Державного архіву Івано-Франківської області (керівник практики – професор Читати далі

Вітання із отриманням сертифікату експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти!

Професорсько-викладацький склад та студенти Факультету історії, політології і міжнародних відносин вітають професорку кафедри історії слов’ян Лілію Іванівну Шологон, доцентку цієї кафедри Надію Мирославівну Кіндрачук та професора кафедри політичних інститутів та процесів Сергія Мироновича Дерев’янка, доцентку й аспіранта цієї кафедри Світлану Читати далі