Графік робіт ЕК та розподіл підгруп під час здійснення атестації знань здобувачів вищої освіти спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»

Організація та проведення атестації знань здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» здійснюється відповідно до положень «Про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора Читати далі