Захисти дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

З 15 до 26 червня 2020 р. відбувається підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). Студенти захищали свої кваліфікаційні роботи та здавали кваліфікаційний екзамен в режимі онлайн на відеоплатформі Читати далі