Працюємо над покращенням Освітньої програми (ОП)

Зустріч зі стейкхолдерами спеціальності 032 Історія та археологія

15 січня 2020 р. на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин відбулася зустріч із стейкхолдерами спеціальності 032 «Історія та археологія», гарантом ОП якої, зокрема її першого (баклаврського) рівня, є завідувач кафедри історії слов’ян, д.і.н., проф. В. Л. Комар. Під час робочої зустрічі були присутніми: в. о. директора Державного архіву Івано-Франківської області Л. С. Харук, директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Г. М. Беднарчик, директор комунального підприємства «Пам’ять» В. В. Тимків, провідний науковий співробітник Національного заповідника «Давній Галич» А. І. Петраш, представник Тисменицького районного відділу освіти І. Р. Веляник, а також завідувач кафедри історії України і методики викладання історії, д.і.н., проф. І. Я. Райківський, завідувач кафедри історіографії та джерелознавства, к.і.н., доц. О. В. Марущенко, д.і.н., професор кафедри історіографії і джерелознавства Л. І. Шологон, д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії С. М. Борчук, викладачі кафедри історії слов’ян к.і.н., доц. В. З. Дебенко, к.і.н., доц. М. Д. Вітенко, ст. викладач Р. В. Кобильник, ст. лаборант Л. Д. Дідик та студенти спеціальності 032 «Історія та археологія».

У ході зустрічі обговорювалися питання удосконалення ОП спеціальності 032 «Історія та археологія», розширення баз практик студентів, поглиблення навчання й практичної діяльності. Представники баз практик, які водночас виступають стейкхолдерами спеціальності й потенційними роботодавцями, у своїх виступах високо оцінили теоретичну підготовку наших випускників і належну якість ОП спеціальності 032 «Історія та археологія». Водночас вони висловили свої побажання й рекомендації щодо покращення ОП й окремих елементів навчального процесу: 1) збільшення тривалості архівної та музейної практик; 2) розширення тематики студентських наукових досліджень за рахунок місцевої, краєзнавчої, регіональної проблематики в контексті  історії слов’янських народів; 3) ширше залучення студентів до наукових досліджень у архівних та музейних установах; 4) розширення баз практик і укладення відповідних угод із ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 5) сприяти створенню музейно-екскурсійних осередків у новостворених ОТГ Івано-Франківської області; 6) робити регулярними зустрічі стейкхолдерів із викладачами та студентами спеціальності 032 «Історія та археологія».

Зустріч відбулася у конструктивній і діловій атмосфері, оскільки всі присутні зійшлися в тому, що ми робимо спільну справу – на високому рівні готуємо фахівців – істориків бакалаврів і магістрів, нашу гідну зміну і майбутнє сучасної України.

  • Зустріч зі стейкхолдерами спеціальності 032 Історія та археологія
    Зустріч зі стейкхолдерами спеціальності 032 Історія та археологія