Зустріч зі стейкхолдерами спеціальності 032 Історія та археологія

Працюємо над покращенням Освітньої програми (ОП)

15 січня 2020 р. на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин відбулася зустріч із стейкхолдерами спеціальності 032 «Історія та археологія», гарантом ОП якої, зокрема її першого (баклаврського) рівня, є завідувач кафедри історії слов’ян, д.і.н., проф. В. Л. Комар. Під час Читати далі