II Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри»

23 травня 2019 р. в Будинку вчених відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри». Пленарне засідання наукового форуму пройшло на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій та з великим зацікавленням зі сторони студентської молоді. З вітальним словом виступили ректор Університету, доктор політичних наук професор Цепенда Ігор Євгенович, завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор Климончук Василь Йосифович та завідувач кафедри політичних інститутів та процесів, доктор історичних наук, професор Марчук Василь Васильович.

У наукових доповідях піднімались актуальні питання протестних настроїв в ході трансформації, свобода та рівність в XXI ст., конфігурація електорального простору України у контексті виборчих процесів 1991–2019 рр., євроатлантична інтеграція України як зовнішньополітичний пріоритет (за результатами виборів Президента України 2019 р.). На пленарному засіданні виступали: Балабан Ростислав Валерійович – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса; Вдовичин Ігор Ярославович – доктор політичних наук професор, завідувач кафедри теорії держави і права юридичного факультету Львівського торгівельно-економічного університету; Остапець Юрій Олександрович – доктор політичних наук, професор, декан Факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Дерев’янко Сергій Миронович – доктор політичних наук ,професор кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Обрані теми конференції стали підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Студенти спеціальності «Політологія» почерпнули багато конструктивної інформації, вислухали багато точок зору щодо питань які обговорювались на даній конференції.

  • Конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри»
    Конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри»