Відкрита лекція київського вченого Ярослава Калакури про концептуальні засади української історіографії

7 червня на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин провів відкриту лекцію видатний український історик, доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України Ярослав Степанович Калакура. Тема лекції: «Методологічні засади концептуалізації української історіографії». Зазначимо, що Ярослав Степанович розпочав свою науково-педагогічну діяльність саме у стінах нашого університету (тоді – Івано-Франківського педагогічного інституту) (1964–1969).
У своєму виступі відомий історик звернув увагу на понятійно-категоріальний апарат історіографічної науки України: «методологічний інструментарій», «концепція», «концептуалізація», «історіографічна концепція», «історіографічний процес», «історіографічна ситуація», «історіографічний факт», «історіографічне джерело», «проблема», «тема», «постпозитивізм», «модернізм» та ін. Ярослав Степанович наголосив, що предметом української історіографії є закономірності нагромадження знань і розвитку української історичної думки, процес становлення і збагачення української історичної науки, а об’єктом української історіографії виступають її творці, а точніше, результати діяльності окремих осіб або їх груп, причетних до розвитку української історичної науки, формування історичної свідомості українського народу. Зазначимо, Ярослав Калакура є автором і співавтором низки підручників і довідників, за якими готуються студенти до своїх занять: «Українська історіографія: Курс лекцій» (2004), «Історичне джерелознавство. Підручник» (2002), «Архівознавство. Підручник» (1998), «Нариси історії архівної справи в Україні» (2002), «Історична наука: термінологічний і понятійний довідник» (2002), «Українознавче дослідження: теорія та методологія» (2012), «Методологія історіографічного дослідження: науково-методичний посібник» (2016) та ін.
Після відкритої відбулося урочисте розширене засідання Вченої ради університету. Під час святкової академії ректор університету Ігор Цепенда вручив диплом про присвоєння почесного звання «Почесний професор Прикарпатського національного університету» Ярославу Степановичу Калакурі. Лаудацію на честь видатного вченого Ярослава Калакури виголосив кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історіографії і джерелознавства факультету історії, політології і міжнародних відносин нашого університету Олександр Марущенко.
Далі ректор університету, професор Ігор Цепенда провів церемонію посвяти. У своєму вітальному слові ректор зазначив, що видатний український історик, вчений, науковець, педагог Ярослав Степанович Калакура за роки своєї діяльності доклав чималих зусиль для формування наукової історичної школи Прикарпаття, і постійно сприяє її розвитку та підготовці висококваліфікованих кадрів фахівців-істориків. Почесного професора нашого університету Ярослава Калакуру також привітали ректор університету (1986–2005 рр.), професор Віталій Кононенко, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин, професор Микола Кугутяк.
Почесний професор університету Ярослав Калакура виступив перед присутніми зі своєю інавгураційною доповіддю. Він подякував Вченій раді університету за присвоєння почесного звання і підкреслив, що Прикарпатський національний університет відкрив для нього шлях до історичної науки, адже саме у стінах рідної Альма-матер він прочитав свою першу лекцію, провів перший семінар. Професор Ярослав Калакура на завершення урочистостей передав університетові свої унікальні наукові видання, над якими вчений працював останні 5 років.