Презентація наукового видання «Великий Скит у Карпатах» у Національному заповіднику «Софія Київська»

5 грудня 2017 р. у м. Києві в Національному заповіднику «Софія Київська» відбулася презентація унікального тритомного видання «Великий Скит у Карпатах» під керівництвом доктора історичних наук, професора, декана факультету історії, політології і міжнародних відносин Миколи Кугутяка. У рамках цього заходу були присутні доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальська, ректор Київської Богословської православної академії Митрополит Епіфаній, Митрополит Івано-Франківського і Галицького УПЦ КП Іоасаф, науковці з м. Києва та м. Івано-Франківська.

«Великий Скит у Карпатах» – це унікальний проект, який розпочинає серію видань про українські духовні центри, українські монастирі. Видання присвячене історії та сьогоденню скитської обителі у с. Маняві. Науковці працювали над тритомником впродовж 7 років. У ході його підготовки проводилися археологічні розкопки, були виявлені унікальні рукописні пам’ятки. Загалом знайшли 350 документів і матеріалів у 5 країнах світу.
Книги «Великий Скит у Карпатах» є суспільно-важливим виданням, аналогів яких нема в українському і зарубіжному історіографічному дискурсі. Видання побачило світ завдяки підтримці Митрополита Івано-Франківського і Галицького УПЦ КП Іоасафа, голови Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука, голови обласної ради Олександра Сича, ректора університету, професора Ігоря Цепенди.
Перший том «Патерик Скитський. Синодик» містить унікальні українські рукописні пам’ятки, написані скитськими монахами в XVII–XVIII ст., які увійшли до Патерика Скитського – «Житіє Іова» ієромонаха Ігнатія, «Завіт Духовний» і «Регула» першого ігумена обителі Феодосія, а також великоскитський Синодик. Їх уперше перекладено з церковнослов’янської сучасною українською мовою.
До другого тому «Великий Скит у документах і матеріалах XVII–XXI ст.» включено 274 документи, більшість з яких виявлено в останні роки у вітчизняних, австрійських, польських і румунських архівах та наукових бібліотеках. Вони розкривають маловивчені або невідомі сторінки історії Великого Скиту, дають змогу визначити його роль і місце в історії української церкви, духовному і національно-культурному житті України XVII – XVIII ст., початку XXI ст.
Третій том «Великий Скит у Марковій пустині: український, духовний і культурно-історичний феномен» підготовлений професором Миколою Кугутяком. У монографії на широкій джерельній базі висвітлено особливості виникнення і розвитку Великого Скиту, обставини його ліквідації та відродження. Книга багато ілюстрована, в ній використано ікони Богородчанського (скитського) іконостаса.
Підготовка трьохтомного видання тривала 7 років, у ході якої проводилися археологічні розкопки, виявлено унікальні рукописні пам’ятки, загалом 350 нових документів і матеріалів в архівах м. Києва, м. Львова, м. Чернівців, м. Відня, м. Бухареста, м. Варшави, м. Кракова.
Книги є суспільно-важливим виданням, аналогів яких нема в українському і зарубіжному історіографічному дискурсі.
Серед присутніх учасників презентації виступили керівник авторського колективу доктор історичних наук, професор Микола Кугутяк, рецензент доктор історичних наук, професор Ярослав Калакура, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальська, ректор Київської Богословської православної академії Митрополит Епіфаній, Митрополит Івано-Франківського і Галицького УПЦ КП Іоасаф.

Відбулося підписання договору про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Національним заповідником «Софія Київська». У рамках цього договору передбачено залучення студентів і викладачів університету до реставраційних робіт, що має велике значення для студентів, які будуть мати можливість разом з визначними реставраторами брати участь в різних проектах і отримувати досвід реставраційної роботи.