Вступ 2018

Факультет на основі конкурсного відбору, незалежно від джерел фінансування, здійснює прийом на навчання осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за напрямами підготовки і спеціальностями 014.03 Середня освіта. Історія, 032 Історія та археологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини.


Підготовка фахівців здійснюється:
–   
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
–    за рахунок цільових державних пільгових кредитів;
–    за ваучерами;
–    за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання  

Початок прийому заяв і документів

  • о 9.00 год.  11.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв і документів

  • о 18.00 год. 27.07.2018 р.

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників

  • не пізніше 12.00 год. 1.08.2018 р.

Терміни зарахування вступників                                           

  • за державним замовленням не пізніше 12.00 год. 06.08.2018 р.
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення) не пізніше 12.08.2016 р.
Навчання без відриву від виробництва (заочна форма)

Початок прийому заяв і документів                                           

  • о 9.00 11.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв і документів                                    

  • о 17.00 год. 11.08.2018 р.

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників:     

  • не пізніше 17.00 год. 12.08.2018 р.

Терміни зарахування вступників: 

  • за державним замовленням не пізніше 17.08.2018 р.
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення) не пізніше 22.08.2018 р.
Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету в електронній або в паперовій формі (див. розділ VІІІ Правил прийому).


До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
–    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
–    копію сертифіката  відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
–    копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
–    копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;
–    чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Перелік конкурсних предметів вступних екзаменів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти на основі повної загальної середньої освіти (для ОКР – бакалавр):

Спеціальність 014.03 Середня освіта. Історія,
032 Історія та археологія:

1.    Українська мова та література (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,25; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
2.    Історія України (профільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,45; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
3.    Географія або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,2; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1).

Спеціальність 052 Політологія:

1.    Українська мова та література (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,25; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
2.    Історія України (профільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,45; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
3.    Іноземна мова  (англійська, німецька, французька, іспанська) або математика (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,2; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1).

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

1.    Українська мова та література (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,25; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
2.    Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (профільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,45; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
3.    Історія України або математика (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,2; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1).

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини:

1.    Українська мова та література (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,25; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
2.    Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (профільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,45; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1)
3.    Географія або математика (непрофільний, мінімальна кількість балів – 100; вага предмету сертифікату ЗНО – 0,2; вага атестату про повну загальну освіту – 0,1).

Перелік конкурсних предметів вступних екзаменів для ОР Магістр:

Спеціальність 014 Середня освіта. Історія

Іноземна мова; Фаховий іспит (комплексний іспит з історії)

Спеціальність 014 Середня освіта. Історія. Вступ абітурієнтів з інших спеціальностей ОР Бакалавр

Фаховий іспит (додатковий); Іноземна мова; Фаховий іспит (комплексний іспит з історії)

Спеціальність 032 Історія та археологія

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (комплексний іспит з історії)

Спеціальність 032 Історія та археологія. Вступ абітурієнтів з інших спеціальностей ОР Бакалавр

Фаховий іспит (додатковий); Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (комплексний іспит з історії)

Спеціальність 032 Історія та археологія. Спеціалізація Етнологія

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (комплексний іспит з історії)

Спеціальність 032 Історія та археологія. Спеціалізація Етнологія. Вступ абітурієнтів з інших спеціальностей ОР Бакалавр

Фаховий іспит (додатковий); Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (комплексний іспит з історії)

Спеціальність 052 Політологія

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (комплексний іспит з політології)

Спеціальність 052 Політологія. Вступ абітурієнтів з інших спеціальностей ОР Бакалавр

Фаховий іспит (додатковий); Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (комплексний іспит з політології)

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (теорія та практика сучасних міжнародних відносин)

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комункації та регіональні студії. Вступ абітурієнтів з інших спеціальностей ОР Бакалавр

Фаховий іспит додатковий; Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (теорія та практика сучасних міжнародних відносин)

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит (теорія та практика сучасних міжнародних відносин)

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини. Вступ абітурієнтів з інших спеціальностей ОР Бакалавр

Фаховий іспит додатковий з економіки; Єдиний фаховий іспит з іноземної мови; Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин

 

Ліцензований обсяг прийому на підготовку фахівців з вищою освітою:

ОР Бакалавр

014.03 Середня освіта. Історія

Денна форма навчання – 50; Заочна форма навчання – 35.

032 Історія та археологія

Денна форма навчання – 60; Заочна форма навчання – 40.

052 Політологія

Денна форма навчання – 90; Заочна форма навчання – 90.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Денна форма навчання – 100.

292 Міжнародні економічні відносини

Денна форма навчання – 50; Заочна форма навчання – 25.

ОР Магістр

014.03 Середня освіта. Історія

Денна форма навчання – 30; Заочна форма навчання – 50.

032 Історія та археологія

Денна форма навчання – 20; Заочна форма навчання – 15.

032 Історія та археологія. Спеціалізація – етнологія

Денна форма навчання – 15.

052 Політологія

Денна форма навчання – 15; Заочна форма навчання – 15.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Денна форма навчання – 25; Заочна форма навчання – 25.

292 Міжнародні економічні відносини

Денна форма навчання – 25; Заочна форма навчання – 25.