Знаходимо наукові відповіді на виклики фінансової системи

    У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні виклики та тенденції розвитку фінансової системи». Співорганізаторами конференції виступили проєктно-освітній центр «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет «Чернігівська політехніка», Університет Григорія Сковороди в м. Переяславі, Херсонський національний технічний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Львівський торговельно-економічний інститут, Ужгородський національний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Державний податковий університет у м. Ірпінь.

    Розпочала конференцію голова організаційного комітету, перший проректор Валентина Якубів, яка привітала учасників та відзначила високий рівень актуальності тематики конференції. «Ми всі працюємо в умовах значних викликів, маємо їх приймати та знаходити наукові рішення для їх подолання», – додала Валентина Якубів.

    Учасників також привітали професори кафедри фінансів Ірина Ткачук, Роман Щур, директорка проєктно-освітнього центру «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Світлана Кропельницька, доцент кафедри фінансів Тетяна Мединська, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного інституту, Валерія Огородник, доцент кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету.

    Результати своїх наукових проєктів та досліджень представили Максим Дубина – професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка»; Віктор Мельник – професор кафедри фінансів Університету Григорія Сковороди в м. Переяславі, Ірина Лук’яненко – професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Леонід Долінський – професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», Лариса Сідельникова – професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету, Артур Жаворонок – доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Іван Благун – професор кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тарас Сус – доцент кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Оксана Цюпа – доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Орест Фуфалько – аспірант Прикарпатського національного університету та Омелян Левандівський – професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

    Загалом участь у конференції взяло понад 170 учасників: науковців, практиків, студентів, викладачів.

    Тематика представлених доповідей доволі різноманітна. Зокрема, активне обговорення викликали питання використання штучного інтелекту у розвитку банківських систем, перспективи митного оподаткування та діджиталізації адміністрування податків в умовах інтеграції, підвищення інвестиційної привабливості України, фінансових аспектів інвестиційної та інноваційної діяльності креативного та аграрного секторів економіки, інструментів підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами територіальних громад тощо.

    Надзвичайно цікава тематика, високий рівень і перспективність представлених наукових досліджень, вагомість та прикладний аспект наукових результатів доповідачів є передумовою для систематичного проведення такого роду заходів.