Конференція трудового колективу факультету історії, політології і міжнародних відносин

    8 лютого 2024 р. відбулися конференція трудового колективу факультету історії, політології і міжнародних відносин. На порядку денному було висунуто одне питання – обрання нового складу Вченої ради Факультету.

    На початку зборів голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат педагогічних наук Михайло Косило спільно з доктором історичних наук, професором кафедри етнології і археології Миколою Кугутяком вручили членські квитки Національної спілки краєзнавців України викладачам: кандидату історичних наук, доценту, декану факультету історії, політології і міжнародних відносин Ігорю Гураку, доктору історичних наук, професору кафедри історії України і методики викладання історії Ігорю Пилипіву, кандидатам історичних наук, доцентам кафедри всесвітньої історії Олександру Марущенку і Лілії Бурачок, кандидатам історичних наук, доцентам кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Василю Дебенку і Галині Стефанюк та старшому викладачу цієї ж кафедри Роману Кобильнику.

    Після цього виступила голова профкому Факультету доцент кафедри всесвітньої історії Лілія Щербін стосовно обрання нового складу Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин. Лілія Василівна повідомила, що згідно прийнятого типового Положення про Вчену раду факультету у 2023 р., для виборних представників, які представляють інших працівників Факультету, встановлюється таке представництво: по два обраних працівники від кожної кафедри Факультету. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності Вченої ради Факультету мають становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 % – виборні представники з числа осіб, які навчаються на Факультеті.

    Під час конференції трудового колективу факультету історії, політології і міжнародних відносин, за поданням кафедр, відкритим голосуванням обрано виборних представників до Вченої ради Факультету.

    Відзначимо, що до компетенції Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин входить: визначення загальних напрямів наукової діяльності Факультету; заслуховування щорічних звітів декана; ухвалення освітніх програм та навчальних планів; визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання; вирішення питань організації освітнього процесу на Факультеті; подання пропозицій Вченій раді Університету про призначення на конкурсній основі іменних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, голів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради; визначення здобувачів освіти для навчання за індивідуальним графіком.