Презентація проєкту Еразмус+ ЄС Модуля Жана Моне «Радіаційна безпека: Європейсько-Український підхід»

    13 листопада 2023 р. в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася презентація проєкту Еразмус+ ЄС Модуля Жана Моне «Радіаційна безпека: Європейсько-Український підхід» (RadiatIon Safety: European – Ukrainian APproach, 101127143-RISE-UP-ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH) для студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Івано-Франківського національного медичного університету.

    Відкриваючи захід, перша проректорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Якубів розкрила деталі та переваги участі в програмі Еразмус+ з можливостями стажування та академічної мобільності для студентів з метою розвитку особистості та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

    Керівник проєкту, завідувач кафедрою матеріалознавства та новітніх технологій, Володимир Коцюбинський представив концепцію, основні цілі та практичні аспекти реалізації Модуля Жана Моне та зазначив прямий зв’язок проєкту з метою програми Еразмус+, спрямованою на активне впровадження інноваційних методик та зміцнення міжнародних зв’язків університетського середовища. Імплементація цього проєкту в університетську освіту має стратегічне значення та дозволяє українським студентам отримати доступ до сучасних підходів у сфері радіаційної безпеки, які враховують найновіші досягнення та вимоги Європейської Комісії. Такий обмін досвідом та знаннями сприяє підвищенню якості освіти та розвитку наукового потенціалу українських університетів.

    Метою проєкту є формування у студентів системи мультидисциплінарних знань про природу радіоактивного випромінювання та радіаційну гігієну в контексті гармонізації державної політики України з вимогами Євросоюзу у сфері радіаційної безпеки. Реалізація проєкту передбачає використання мультидисциплінарних підходів, охоплюючи аспекти атомної енергетики, фізики, інженерії, біології, медицини, права та соціального регулювання. Це сприятиме формуванню у студентів компетентностей, необхідних для впровадження ідей Європейської Комісії щодо контрольованого використання атомної енергії. Загалом, проєкт є важливим кроком вперед для України щодо реалізації сучасних стандартів та інновацій у галузі радіаційної безпеки, що сприятиме підготовці висококваліфікованих кадрів.

    Захід вразив не лише значущістю проєкту, але й об’єднав студентську громаду, надаючи їм можливість долучитися до реалізації інноваційного навчального підходу. Учасники заходу висловили підтримку та проявили інтерес до співпраці задля успішної імплементації проєкту в навчальний процес.

    Склад команди проєкту: Володимир Коцюбинський – завідувач кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Володимира Бойчук – професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Надія Кобецька – професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Лілія Туровська – доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету, Тарас Паращук – дослідник кафедри неорганічної хімії факультету матеріалознавства та кераміки Науково-технічного університету Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща).