Обговорення освітньо-професійних програм на Вченій раді Факультету

    15 серпня 2023 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Оскільки захід проходив у змішаному форматі, то викладачі Факультету могли доєднатися в режимі онлайн. На порядку денному розглядалося питання затвердження оновлених освітньо-професійних програм «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

    На початку засідання декана Факультету проф. Кугутяк М.В. повідомив, що на початку червня 2023 р. були сформовані робочі групи для оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) спеціалізації 014.03 Історія.

    Проф. Кугутяк М.В. надав слово кандидату історичних наук, доценту кафедри історії України і методики викладання історії, гаранту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня Корольку А.З. для ознайомлення з процедурою та етапами оновлення ОПП. Королько А.З. відзначив, що діюча на сьогодні освітньо-професійна програма була введена в дію 1 вересня 2020 р. У 2023 р. у зв’язку з публікацією для обговорення проєкту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (за предметними спеціальностями), включаючи 014-1 Середня освіта (мови і літератури, історія, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво) та затвердженого професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», а також через зміну нормативно-правового забезпечення освітнього процесу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, з урахуванням пропозицій стейкголдерів і студентів розпочато оновлення освітньо-професійної програми «014 Середня освіта (Історія)» за кваліфікаційним рівнем бакалавр. Розпорядженням декана факультету історії, політології і міжнародних відносин Кугутяка М.В. 9 червня 2023 р. затверджена робоча група з розробки ОПП. До її складу ввійшли члени проєктної групи спеціальності, роботодавці, провідні фахівці-педагоги, здобувачі вищої освіти.

    Королько А.З. зауважив, що робоча група розробила профіль і компоненти освітньої програми, здійснила перевірку збалансованості та реалістичності програми, повноту документального забезпечення та відповідність освітньої програми Ліцензійним умовам. На початку липня кафедра історії України і методики викладання історії оприлюднила на вебсайті Університету проєкт освітньої програми для громадського обговорення. Протягом місяця від дня оприлюднення надійшли три рецензії-відгуки від стейкголдерів. 15 серпня на засіданні кафедри історії України і методики викладання історії відбулося обговорення оновленої освітньо-професійної програми та затверджено проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня з урахуванням зміни назви професійної кваліфікації на «Вчитель історії базової загальної середньої освіти» (замість «Вчитель історії та суспільствознавчих предметів у закладах загальної середньої освіти»).

    Після цього декан Факультету проф. Кугутяк М.В. надав слово гаранту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри історії України і методики викладання історії Райківському І.Я. Доповідач відзначив, що освітньо-професійна програма була успішно акредитована наприкінці 2018 р. (наказ МОН України від 8 січня 2019 р.). Свідоцтво про акредитацію за підписом міністра освіти і науки С.М. Шкарлета від 16 травня 2022 р., строк дії сертифіката до 1 липня 2024 р. У 2022–2023 навчальному році у зв’язку з публікацією для обговорення проєкту Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (за предметними спеціальностями), включаючи 014-1 Середня освіта (мови і літератури, історія, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво), а також через зміну нормативно-правового забезпечення освітнього процесу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, з урахуванням пропозицій стейкголдерів і студентів розпочато оновлення освітньо-професійної програми «014 Середня освіта (Історія)» за кваліфікаційним рівнем магістр. Розпорядженням декана факультету історії, політології і міжнародних відносин Кугутяка М.В. 9 червня 2023 р. затверджена робоча група з розробки ОПП. До її складу ввійшли члени проєктної групи спеціальності, провідні фахівці-педагоги, роботодавці, здобувачі вищої освіти.

    Робоча група здійснювала розробку профілю і компонентів освітньої програми, вела перевірку реалістичності та збалансованості програми, відповідності освітньої програми Ліцензійним умовам та повноти документального забезпечення, вивчала ринок праці, отримувала консультації в навчально-методичному відділі Університету. На початку липня кафедра історії України і методики викладання історії оприлюднила на вебсайті Університету проєкт освітньої програми для громадського обговорення. Протягом місяця від дня оприлюднення надійшли три рецензії-відгуки від стейкголдерів. 15 серпня на засіданні кафедри історії України і методики викладання історії відбулося обговорення оновленої освітньо-професійної програми та затверджено проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня.

    Після виступів доц. Королька А.З. і проф. Райківського І.Я. декан Факультету проф. Кугутяк М.В. запропонував обговорити проєкти оновлених освітньо-професійних програм «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти. В обговоренні взяли участь доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Жерноклеєв О.С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Михайлишин Л.І., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Климончук В.Й., кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів Кобець Ю.В.

    М.В. Кугутяк подякував за висловлені судження і міркування стейкголдерів, педагогів і здобувачів освіти та висловив сподівання, що викладачі, які забезпечують ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти, дотримуватимуться виконання цих побажань. Декан факультету виніс на голосування – затвердити проєкти оновлених освітньо-професійних програм «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Проєкти ОПП «Середня освіта (Історія)» обох рівнів одноголосно підтримано Вченю радоб факультету.

   Насамкінець, проф. Кугутяк М.В. подякував усім учасникам Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Зустріч відбулася в конструктивній і діловій атмосфері, оскільки всі присутні зійшлися в тому, що ми робимо спільну справу – на високому рівні намагаємося готувати фахівців – вчителів історії у базовій і профільній середній школі, нашу гідну зміну і майбутнє сучасної України.