Міжнародний науковий семінар з актуальних питань освіти і культурної спадщини

    19 червня 2023 р. на педагогічному факультеті відбувся міжнародний науковий онлайн-семінар «Освіта і культурна спадщина в умовах глобальних викликів». Він був ініційований кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика та кафедрою нематеріальної культурної спадщини Університету Марії Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Республіка Польща).

    Мета семінару – розширення міжнародної співпраці, обмін досвідом роботи, обговорення актуальних питань освіти та етнокультурної спадщини в контексті сучасних глобальних викликів. Тематика семінару охопила фундаментальні дослідження та актуальні питання у галузі освіти, педагогіки та культурології.

    Науковці обговорили такі теми: культурологічний підхід до розвитку Карпатського регіону; лідерство в інноваціях та культурних практиках; особливості реформування закладів вищої освіти України в умовах воєнного стану; едукаційний потенціял церковних і світських дзвонінь; теорія і практика коучингу; культура спілкування педагога в освітньому процесі; моніторинг та оцінювання якості вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний контекст; роль і значення регіонального етнографічного компонента в системі освіти і виховання сучасної молоді; етнографічні дослідження матеріальної та духовної культури Люблінщини; способи архівування та документування народної культури на східному культурному пограниччі (південне Підляшшя); польська традиційна культура, польське мовознавство та антропологія міста; етномузикологічні дослідження традиційної культури та ін.

    Обговорення задекларованих питань супроводжувалось жвавою дискусією, науковим пошуком та встановленням тісних контактів між польськими та українськими науковцями.

    З актуальними і ґрунтовними доповідями виступили: Любов Прокопів, завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, кандидат педагогічних наук, доцент; Вікторія Стинська, доктор педагогічних наук, професор; Тетяна Завгородня, доктор педагогічних наук, професор; Інна Стражнікова, доктор педагогічних наук, професор; Богдан Кіндратюк, доктор мистецтвознавства, професор; Борис Савчук, доктор історичних наук, професор; Віра Ковальчук, кандидат педагогічних наук, доцент; Наталія Салига, кандидат педагогічних наук, доцент; Інга Єгорова, кандидат педагогічних наук, доцент; Тарас Паска, доктор філософії, асистент.

    Цікавими та змістовними були виступи науковців з Люблінського університету: Катажини Смик, завідувачки кафедри нематеріальної культурної спадщини, доктора габілітованого, професора; Беати Максимʼюк-Пацек, доктора філософії; Аґнєшки Кошьчюк-Ярош, доктора філософії; Аґати Кусто, доктора філософії, Ґжеґожа Жука, доктора габілітованого, та Маріоли Тимохович, доктора габілітованого, професора.

    Учасники заходу поділилися власними напрацюваннями, обговорювали актуальні питання в галузі освіти і культури, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, шукали шляхи їхнього вирішення задля відбудови успішної і демократичної держави після нашої перемоги.

    Наприкінці заходу учасники наукового семінару підвели підсумки та окреслили перспективні напрями співпраці між кафедрами.