Відбувся круглий стіл з міжнародною участю «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття»

    30 травня 2023 р. на педагогічному факультеті за ініціативи кафедри початкової освіти відбувся черговий круглий стіл з міжнародною участю на тему «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття». У заході взяли участь науковці та студентська молодь з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державної академії прикладних наук в м. Хелмі та Державної академії прикладних наук в м. Кросно (Республіка Польща), а також Волинського національного університету імені Лесі Українки, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Мукачівського державного університету, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Рівненського державного гуманітарного університету, Ужгородського національного університету.

    Модератори заходу – доктори педагогічних наук, професори кафедри початкової освіти Марія Оліяр та Галина Русин.

    У вітальному слові проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Шарин зазначив, що круглий стіл присвячений актуальним проблемам освіти й науки сьогодення, а якісна освіта учнівської та студентської молоді – це важлива складова нашої спільної Перемоги і майбутньої відбудови України.

    Учасники круглого столу взяли участь в обговорення таких проблем, як:

  1. Пріоритети української освіти у воєнний та післявоєнний час.
  2. Сучасний стан і тенденції розвитку початкової освіти в Україні та за кордоном.
  3. Технології психологічної підтримки дітей і молоді в кризових умовах.
  4. Актуальні напрями теорії і практики соціальної роботи в Україні та зарубіжжі.

    На початку заходу професор Галина Русин та випускниця педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, асистент учителя Ліцею № 21 імені Є. Коновальця м. Івано- Франківська Діана Кушнір підвели підсумки міжнародного співробітництва в системі вищої педагогічної освіти України і Польщі та окреслили перспективи подальшої співпраці.

    Під час виступів і дискусій увагу учасників привернули проблеми реформування системи освіти в Україні, використання педагогічної спадщини в сучасних умовах, виховання дітей у родинах, формування життєво важливих компетентностей школярів, реалізації соціальних та освітніх проєктів та ін. Зокрема, студентки 2 курсу бакалаврату Державної академії прикладних наук у Хелмі Klaudia Dobrzyńska, Justyna Roman, Ewelina Chaciewicz та Patrycja Jóźwiak висвітлили шляхи використання педагогічної спадщини Марії Монтессорі і технології «План Дальтона» в опікунсько-виховному процесі закладів дошкільної освіти. Доктор педагогічних наук, викладач педагогіки Державної академії прикладних наук в м. Кросно Beata A. Piechota детально розкрила проблему наслідків виховання дітей у проблемних сім’ях з насильством.

    Під час роботи круглого столу асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, голова ГО «Час для нас», координатор простору «Вільна» у м. Ніжині, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, Ганна Б’янка розповіла про досвід реалізації соціальних та освітніх проєктів в умовах воєнного стану (з досвіду Ніжинської територіальної громади, Чернігівська область). Учасники круглого столу висловили щиру вдячність п. Ганні за велику безкорисливу волонтерську роботу, цікаві проєкти, що є прикладом для наслідування у всіх областях України.

    Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки Валентина Вітюк представила міжнародний проєкт «Підприємливі діти» як одну з форм розвитку підприємливих якостей та поведінки свідомого споживача в здобувачів початкової освіти Нової української школи, який реалізується спільно з польськими колегами.

    Значну увагу було приділено проблемі формування у дітей дошкільного віку та школярів компетентностей для життя. Зокрема, студентки Agnieszka Długosz та Iwona Mikuszewska із Державної академії прикладних наук в м. Кросно, Республіка Польща, поділилися своїми міркуваннями щодо того, як користування мобільними телефонами та планшетами впливає на розвиток дітей дошкільного віку.

    Як зазначила професор Марія Оліяр, гігієна користування гаджетами та формування медіаграмотності – одна із найбільш актуальних у сучасному інформаційному суспільстві. Альтернативу гаджетам запропонувала студентка 4 курсу педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ангеліна Павлюк, яка поділилася з присутніми результатами свого наукового дослідження на тему «Робота з дитячою книжкою як засіб реалізації принципу дитиноцентризму в НУШ». Проблему формування здоров’язбережувальної компетенції дітей у Новій українській школі та взаємодії з батьками у цих питаннях в умовах війни розкрила магістрантка 1 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Марія Мисів.

    Під час роботи круглого столу за участі магістранток 1 курсу педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Лідії Корвацької, Соломії Кащак та Надії Харевич відбулася дискусія на тему «НУШ та сучасний учитель очима майбутніх педагогів». Учасники дискусії зазначили, що Нова українська школа – це важлива стратегія підготовки молодого покоління до життя в XXI столітті, місце, де формується майбутнє української держави, де для кожної дитини прокладається індивідуальна освітня траєкторія, виховуються активні громадяни і патріоти України.

    Особливу увагу молоді науковці приділили особливостям навчання і виховання дітей під час війни.

    Підсумовуючи, учасники дискусії зазначили, що найважливіше – це забезпечення сталості і безперервності освіти в нашій країні та продовження реформ і якісних трансформацій на всіх освітніх рівнях.

    Загалом робота круглого столу була схарактеризована учасниками як цікава, успішна і плідна, зроблено висновок, що спілкування в такому форматі варто продовжити. За підсумками роботи круглого столу визначено такі пріоритети в сучасній системі освіти, як партнерство в школі, постійний діалог між учасниками освітнього процесу; переосмислення і зміна ролі сучасного вчителя; активне використання компетентнісного, особистісно-зорієнтованого та діяльнісного підходів у шкільній освіті; розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту учнів; зміцнення взаємозв’язків між школою і родиною; створення безпечного освітнього середовища в умовах війни в Україні, збереження здоров’я дітей; формування медіаграмотності школярів; розроблення індивідуальних освітніх траєкторій для реалізації особистісного потенціалу учнів у Новій українській школі.