Відбувся всеукраїнський науково-практичний форум «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи»

    18 травня в Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи» (онлайн). Організатором заходу виступила кафедра історії України і методики викладання історії факультету історії, політології і міжнародних відносин нашого університету. Cпіворганізатори – департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Науково-дослідний інститут історії церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

    У роботі наукового форуму взяли участь науковці, викладачі, вчителі, керівники гуртків закладів загальної середньої і позашкільної освіти, музейні працівники, студенти з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та ін. Загалом більше 90 учасників конференції.

    Модерував онлайн-конференцію доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Ігор Райківський.

«Сьогодні будемо говорити про роль історичного краєзнавства у розвитку історичної науки взагалі і у формуванні національної самосвідомості учнівської молоді. Тому ця конференція є особливою. У ній беруть участь багато молодих науковців, студентів, які представляють результати своїх кваліфікаційних і курсових робіт. З часом апробовані результати своїх досліджень молоді люди представлятимуть у школах серед учнів. Сподіваємося, що наша конференція буде мати продовження. Тож усім нам плідної співпраці», – привітав учасників організатор Ігор Райківський.

    У привітальному слові проректор з науково-педагогічної роботи університету професор Сергій Шарин відзначив важливість проведення педагогічного наукового форуму.

«Конференція присвячена актуальній темі. У час війни кожен має знаходитися на своєму фронті. Ми – на освітньому фронті, наші дівчата і хлопці боронять країну на реальному військовому фронті. Але війна закінчиться, і закінчиться вона нашою перемогою. Тому потрібно бути готовими продовжити розвиток України. Сьогодні, використовуючи інновації, намагаємося привернути увагу нашої молоді до унікальних сторінок нашої історії. Тому історичне краєзнавство завжди буде тою платформою, яка буде повертати нас до наших джерел, адже якщо ми пам’ятаємо наші коріння, маємо впевненість у нашому майбутньому. До того ж, наші випускники згуртовували навколо себе талановитих учнів, які цікавляться історією своєї маленької батьківщини» – відзначив Сергій Шарин.

У свою чергу, співорганізатор конференції, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України кандидат педагогічних наук Михайло Косило підкреслив: «Тема нашого наукового форуму – це лише один із аспектів багатогранної історико-краєзнавчої та дослідницько-краєзнавчої роботи, яку проводять Національна спілка краєзнавців України, заклади вищої освіти, зокрема Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Бо, насправді, основою нашого світогляду завше є той досвід, ті знання, які ми отримуємо від попередніх поколінь, де ми себе усвідомлюємо себе приналежною частинкою великого українського народу. І, звичайно, тут історико-краєзнавча освіта, історико-краєзнавча діяльність – це той надійний фундамент, той грунт, на якому формується національна ідентичність українців».

    Робота всеукраїнського педагогічного науково-практичного форуму відбувалася у форматі пленарного і секційних засідань за такими основними напрямами: концептуальні засади Нової української школи при вивченні історії рідного краю в закладах освіти: виклики та реалії; історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти територіальних громад: зміст та особливості; науково-дослідницька і пошуково-краєзнавча діяльність у закладах освіти: інноваційні і традиційні підходи; формування компетентностей здобувачів освіти через призму історико-краєзнавчих досліджень; місце і роль учителя та керівника гуртка в освітньому середовищі Нової української школи; музей закладу освіти як платформа краєзнавчих досліджень у контексті Нової української школи; позакласна і позашкільна краєзнавча гурткова робота як засіб національно-патріотичного виховання учнівської і студентської молоді. На секційних засіданнях модерували викладачі кафедри історії України і методики викладання історії Ігор Райківський, Андрій Королько, Ігор Пилипів, Олег Єгрешій, Богдан Паска.

     Конференція мала на меті: розширити знання про історичне краєзнавство як комплексне вивчення історії краю і громадський рух, про методику історико-краєзнавчої роботи як одну з важливих його форм у закладах освіти; упорядкувати дослідження про рідний край та їх джерельну базу, способи використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому процесі в умовах Нової української школи; засвоїти і поглибити теоретичні та практичні знання, уміння і навички педагогів, студентів й учнів з організації історико-краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти в умовах НУШ; формувати загальні, спеціальні, професійні компетентності, необхідні для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності.