Звітна наукова конференція секції історичних наук Факультету історії, політології і міжнародних відносин

    5 квітня 2023 р. відбулося пленарне засідання звітної наукової конференції секції історичних наук Факультету історії, політології і міжнародних відносин. У вступному слові керівник секції, головуючий на засіданні декан Факультету проф. М.В. Кугутяк підкреслив важливість заходу, звертаючи особливу вагу не те, що ця подія є майданчиком для обміну думок між науковцями Факультету та створює додаткову можливість представити результати власних досліджень, які провадить професорсько-викладацький склад структурного підрозділу Університету.

    На конференції виступили доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів Сергій Дерев’янко (тема доповіді – «Народовладдя в умовах російсько-української війни») і кандидат історичних наук, завідувач кафедри етнології і археології Богдан Томенчук (тема доповіді – «Актуальні питання новітніх наукових досліджень давнього Галича»).

    Протягом конференції тривали плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільного рішення наукового засідання про неабияку важливість виголошених тем доповідей для розвитку історичної, політологічної і міжнародної наукової думки. Закриваючи зібрання, керівник секції проф. Микола Кугутяк відзначив високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку нових досліджень, налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками.