Чітка планова робота та моніторинг проміжних та кінцевих результатів у науковій діяльності призведуть до подальших успіхів

    28 березня на розширеному засіданні Вченої ради ПНУ підсумували науково-дослідну діяльність Університету за 2022 рік і визначили завдання структурним підрозділам щодо підвищення ефективності наукових досліджень.

    Перша проректорка Валентина Якубів, яка виступила з аналізом поточної ситуації, зазначила, що минулий рік був для науковців складним з огляду на повномасштабне вторгнення Росії на територію України, але Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника тим не менш мав досягнення у науковій діяльності. У 2022 р. в Університеті виконувалось 14 науково-дослідних проєктів на загальну суму 8 836 109,95 грн. З них, 8 проєктів – за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на суму 5 681 740 грн. та 6 проєктів – за рахунок коштів спеціального фонду на загальну суму 3 154 369 грн. Крім того у 2022 р. реалізовано міжнародні грантові проєкти на суму 13 948 423 грн. У 2022 р. вдалось зберегти високий рівень публікаційної активності науково-педагогічних працівників. У звітному році працівниками Університету опубліковано 186 публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, зріс h-індекс університету на 6 позицій і становить 58. Водночас зросла кількість публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, що індексуються у базі даних Web of Science, зокрема, опубліковано 209 статей, а h-індекс Університету зріс до 54. Позитивною тенденцією є зростання якості публікацій, зокрема: зросла кількість публікацій у виданнях SCOPUS рівня Q1 та Q2, їх частка у всіх публікаціях становить 33 %.

    Опубліковано 46 монографій та 71 навчальний посібник, а також 752 статей у фахових видання категорії «Б».

    Разом з тим в організації і здійсненні наукових досліджень існує ще низка проблем, які вимагають вирішення. Тому, підсумовуючи, Валентина Якубів окреслила основні завдання для структурних підрозділів на 2023 рік.

    В обговоренні звіту виступили: Тетяна Татарчук – голова комісії з питань науки і міжнародної діяльності; Марія Байляк – завідувач кафедри біохімії та біотехнологій; Світлана Кропельницька – директор Проектно-освітнього центру «Агенти змін»; Ростислав Яворський – старший науковий співробітник кафедри фізики та хімії твердого тіла.

    Підсумовуючи засідання Вченої ради Університету, ректор Ігор Цепенда наголосив на необхідності дотримання чіткої плановості роботи та моніторингу проміжних та кінцевих результатів у процесі розвитку наукової діяльності.