Вийшла у світ колективна монографія «Олександр Карпенко – історик Української революції»

    У світ вийшла друком колективна монографія до 100-річчя з дня народження визначного історика і педагога професора Олександра Юхимовича Карпенка: Олександр Карпенко – історик Української революції: До 100-річчя від дня народження: колективна монографія. За ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С. Кобути. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. 359 с., підготовлена на кафедрі історії України і методики викладання історії. Основу колективної монографії склали доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, що відбулася 15 квітня 2021 р. на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в м. Івано-Франківську. Співорганізаторами конференції виступили Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка – наукові та освітні установи, де в різний час працював Олександр Юхимович до переходу у Стефаниківський виш.

    Ім’я О. Карпенка відносять до нечисленної когорти українських істориків, котрі, працюючи в умовах комуністичного партійно-ідеологічного монізму другої половині ХХ ст., намагалися обстоювати об’єктивні принципи наукового пізнання. Уродженець Чернігівщини став одним із перших радянських дослідників національно-визвольної боротьби галицьких українців під час розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 р. О. Карпенко працював у Прикарпатському університеті (раніше – Івано-Франківському державному педінституті) імені Василя Стефаника з 1977 р. Основною темою, по суті, його своєрідною «візитною карткою» стала проблематика вивчення історії Західно-Української Народної Республіки. 100-річний ювілей О. Карпенка був добрим приводом для видання монографії на його пошану за участю науковців з різних міст України та з-за кордону, узагальнення творчого доробку. На нашій кафедрі намагаються вшановувати пам’ять і творчий здобуток своїх колишніх викладачів (згадаймо хоча б збірники «Грабовецькі історичні читання», біобібліографічний покажчик В.М. Бурдуланюка (до 70-річчя від дня народження) та ін.

    Пропонована книга складається з трьох розділів. У першому – «Професор О.Ю. Карпенко: наукова, організаційна та викладацька діяльність на тлі епохи» – вміщено вісім праць, що дають уявлення про історичні умови, в яких розгорталася діяльність науковця. Зокрема, порушено питання про дату його народження, особливості роботи в радянський період, що характеризувався партійно-ідеологічним тиском на О. Карпенка, концептуальні засади історії ЗУНР у працях професора тощо. Другий розділ – «Джерела, історія та історіографія ЗУНР: традиції вивчення і сучасні методологічні концепти» – складається з дев’яти праць, що висвітлюють основну дослідницьку тему вченого – ЗУНР, включаючи різні напрямки: джерелознавчий, партійно-політичний, військовий, соціально-економічний, інформаційну політику, дипломатичні відносини та ін. У третьому розділі – «Український національно-визвольний рух у 1914–1923 рр.» – міститься десять праць з історії Української революції як у Галичині, так і на Наддніпрянщині, в т. ч. про події Першої світової війни, діяльність Коломийської філії Інформаційного бюро Директорії УНР, підрозділи на історіографічну проблематику, зі спеціальних історичних дисциплін тощо.

    Сподіваємося, що зміст цього видання зацікавить істориків, краєзнавців, політологів, правознавців, усіх, кому цікава тематика ЗУНР, національно-визвольного руху в Україні. Висловлюємо подяку ректорату університету за фінансову допомогу у виданні колективної монографії. Вважаємо книгу одним із способів пошанування цієї неординарної особистості, його життєвого шляху і творчості, зарядженості на об’єктивне висвітлення подій минулого, відновлення і збереження пам’яті про славні й водночас драматичні сторінки української історії.

Олександр Карпенко – історик української революції. До 100-річчя від дня народження: колективна монографія. Івано-Франківськ, 2022.