Вчена рада Факультету: підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі та звіти голів ЕР ОР «Магістр»

    17 березня 2023 р. у змішаній офлайн-онлайн формі відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Її вів голова, декан Факультету проф. Микола Кугутяк. На порядку денному були три питання: про підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2022–2023 навч. року і завдання на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців; звіти голів екзаменаційних комісій ОР «Магістр» спеціальностей: «Історія та археологія», «Середня освіта(історія)», «Політологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент(Управління міжнародним бізнесом)»; про навчання студентів Факультету за індивідуальним графіком у весняно-літньому семестрі 2021–2022 навч. року.

    По першому питанню доповідав виконувач обов’язків заступника декана Факультету доц. кафедри історії України і методики викладання історії А.І. Міщук. У своєму виступі Андрій Іванович проаналізував результати заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2022–2023 навч. року студентів денної і заочної форми навчання Факультету та висловив низку зауважень і рекомендацій зважаючи на особливості навчання в умовах повномасштабної російсько-української війни.

    Під час розгляду другого питання були заслухані звіти голів і членів екзаменаційних комісій ОР «Магістр» спеціальностей: 032 «Історія та археологія» (проф. В.Л. Комар), 014 «Середня освіта (Історія)» (проф. О.С. Жерноклеєв), 052 «Політологія» (доц. Доцяк І.І.), 292 «Міжнародні економічні відносини» (проф. Н.Ю. Мариненко), 073 «Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» (проф. О.І. Вівчар), 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (доц. Н.Р. Голуб’як). У своїх виступах голови і члени ЕК звернули на позитивні сторони захистів студентами дипломних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти, акцентовано увагу на рекомендації щодо покращення якості підготовки студентів-магістрантів. В обговоренні першого і другого питання взяли участь проф. В.Й. Климончук, проф. І.Я. Райківський, доц. Ю.В. Кобець, доц. А.І. Міщук.

    Розглядаючи третє питання, виконувач обов’язків заступника декана доц. кафедри історії України і методики викладання історії А.І. Міщук повідомив про кількість заяв студентів Факультету, які виявили бажання у зв’язку зі своїм професійним працевлаштуванням навчатися за індивідуальним графіком у весняно-літньому семестрі 2022–2023 навч. року. У зв’язку з цим були заслухані також повідомлення завідувачів випускових кафедр відповідних спеціальностей Факультету про стан розгляду і аналізу цих заяв студентів.

    Після цього виступив декан Факультету проф. М.В. Кугутяк, який узагальнив підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2022–2023 навч. року та звіти голів і членів екзаменаційних комісій ОР «Магістр» й озвучив завдання на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців, звернув увагу на позитиви і недоліки у цій украй важливій ділянці роботи та запропонував ухвалу Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Серед її основних положень такі: проаналізувати на засіданнях кафедр Факультету підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі навчального року, науково-теоретичний і навчально-методичний рівні підготовки фахівців та розробити кафедральні плани заходів щодо підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням висловлених зауважень і рекомендацій; проаналізувати на засіданнях кафедр звіти голів ЕК та вжити необхідні заходи для виправлення відповідних зауважень; зважаючи на особливості освітнього процесу на факультеті в умовах воєнного стану, здійснити відповідні організаційні та навчально-методичні заходи щодо забезпечення якості підготовки фахівців ОР «Бакалавр» до складання атестації, захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт, підготовки магістерських робіт за відповідними спеціальностям (підготувати і затвердити на засіданнях кафедр програмові вимоги до атестаційних та семестрових іспитів); випускним кафедрам організувати проходження відповідних практик і забезпечити своєчасний і якісний захист студентами-практикантами ОР «Бакалавр»; з метою підвищення якості та контролю за виконанням магістерських робіт вжити необхідних заходів щодо вдосконалення науково-дослідної практики для всіх спеціальностей факультету ОР «магістр» (без відриву від навчання); з метою створення сприятливих умов для підготовки бакалаврських і магістерських робіт студентами випускних курсів й на виконання рекомендацій науково-методичної ради університету внести необхідні зміни в навчальні плани освітніх програм спеціальностей факультету шляхом запровадження спеціальних тижнів для підготовки кваліфікаційних робіт; професорсько-викладацькому складу забезпечити якісне і своєчасне виконання графіків індивідуальних завдань в рамках повторного вивчення навчальних дисциплін студентами факультету за результатами зимового семестру поточного навчального року відповідно до вимог наказу ректора № 21/06-06-С від 6 лютого 2023 р.; та ін.

    На завершення Микола Васильович Кугутяк подякував всім викладачам за слушні побажання і рекомендації щодо покращення навчально-методичної і організаційної роботи на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин, пов’язаної із проходженням заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2022–2023 навч. року і завданнями на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців спеціальностей Факультету.