Загальні збори трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин

    15 червня 2022 р. відбулися загальні збори трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин. На порядок денний було винесене питання заміщення вакантної посади завідувача кафедри іноземних мов і перекладу.

    Початку загальних зборів трудового корективу Факультету передувало укладення Договору про співпрацю між Факультетом історії, політології і міжнародних відносин та Угорницьким ліцеєм Івано-Франківської міської ради, який підписали декан Факультету М.В. Кугутяк та заступник директора закладу загальної середньої освіти А.С. Данищук. Предметом Договору є співробітництво у сфері навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної діяльності з метою реалізації освітніх програм, використання науково-педагогічних кадрів, навально-лабораторних баз, соціальної інфраструктури, організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спільного проведення науково-дослідних робіт, підготовки наукових кадрів, розробки навчально-методичного забезпечення.

    Головуючою зборів трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин обрано Л.В. Щербін. До лічильної комісії ввійшли Р.В. Кобильник, Л.І. Серман, О.І. Бойчук.

    У своєму виступі кандидатка на посаду Марія Романівна Ткачівська наголосила на здобутках особистих та колективу кафедри іноземних мов і перекладу, окреслила перспективні плани розвитку.

    До обговорення кандидатки долучилася значна кількість працівників Факультету: проф. М.В. Кугутяк, проф. В.Л. Комар, проф. В.Й. Климончук, проф. Л.І. Михайлишин, доц. О.І. Семак та ін.

    За результатами голосування на підставі рекомендації кафедри іноземних мов і перекладу загальні збори трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин обрали та рекомендують вченій раді Університету кандидатуру М.Р. Ткачівської на посаду завідувача кафедри іноземних мов і перекладу.