Участь викладачів Факультету у роботі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

    26–27 березня 2022 р. на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника тривав ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Вихованці відділення історії МАН України захищали своїх роботи 26 березня 2022 р. До складу журі секцій відділення історії ввійшли викладачі Факультету історії, політології і міжнародних відносин: секція «Історія України» – Олександр Марущенко, Андрій Королько і Богдан Паска; секція «Історичне краєзнавство» – Ігор Райківський, Андрій Міщук і Лілія Бурачок; секції «Етнологія», «Всесвітня історія», «Археологія» – Ігор Кочкін, Лілія Щербін та Ірина Солонець.

    Проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в умовах лихоліть російсько-української війни проводилося дистанційно в три етапи. Структурно поділ балів оцінювання конкурсних робіт виглядав так: заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт (максимальна кількість балів – 20); постерний захист (максимальна кількість балів – 45); наукова конференція (максимальна кількість балів – 35).

    Заочне оцінювання дослідницьких робіт здійснювалося членами журі на предмет дотримання учасниками Вимог щодо написання, оформлення та представлення дослідницьких робіт. Дослідницька робота – це академічний текст, що подається на конкурс і розкриває актуальність, методологію та результати реалізації проєкту, засвідчує володіння учасником конкурсу понятійно-категоріальним апаратом із обраної теми, компетентностями академічного письма.

    Постерний захист передбачав безпосереднє спілкування учасника конкурсу із членами журі у формі питань-відповідей, під час якого журі перевіряли його знання з теми дослідження на основі представленого постера, у тому числі з дисципліни, самостійність виконання дослідження. Постер – вертикально розміщений плакат формату А3, що оформлюється українською мовою. Постер містив інформацію про учасника, мету, завдання, об’єкт, предмет, результати дослідження та висновки.

    Наукова конференція передбачала презентацію учасником лише найсуттєвіших результатів дослідження перед журі й іншими учасниками наукової секції та дозволяла оцінити вміння учасника обирати основне й презентувати його, спрямована на формування розуміння того, як оприлюднюється й поширюється наукове знання. Учасники конкурсу підготували презентації для візуалізації своїх доповідей.

    Більшість науково-дослідницьких робіт, які захищали школярі-конкурсанти закладів загальної середньої освіти та закладів передвищої освіти Івано-Франківської області, відзначалися актуальністю, різноаспектністю тематики, самостійністю і науковою новизною.

    Під час захисту учнівських конкурсних робіт члени журі, викладачі Факультету історії, політології і міжнародних відносин подали для школярів цінні рекомендації щодо правильного оформлення наукових праць, класифікації першоджерел і літератури, під час дискусії – вмілого формулювання запитань до своїх колег учнів-конкурсантів.

    Таким чином, Мала академія наук України – це своєрідна класифікована скарбниця знань, де учні здобувають ази науково-дослідницьких знань, які в майбутньому пригодяться для написання наукових кваліфікаційних робіт у вищій школі під час навчання в університетах.