Настановча нарада з організації проведення виробничої цільової педагогічної практики в школі

    31 січня 2022 р. за допомогою сервісу організації конференцій Zoom відбулася настановча нарада з організації проведення виробничої цільової педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). Вона спрямована на конкретну професіоналізацію та збільшує можливості самореалізації майбутніх учителів, мобілізує особистісний потенціал та виявляє приховані здібності студента, забезпечує появу ідей у ситуації вирішення педагогічної проблеми, допомагає усвідомленню та почуттю задоволення від власної діяльності.

    Нараду вела керівник практики, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Тамара Вячеславівна Галицька-Дідух, яка виокремила основні напрямки роботи вчителя-практиканта у школі, його права та обов’язки. Викладачка зауважила, що програма практики студентів розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника від 26 березня 2013 р., «Стратегії розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» на 2020–2025 рр.», навчального плану спеціальності й кваліфікаційній характеристиці, освітній програмі, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища, Наскрізної програми практики спеціальності 014 Середня освіта (Історія) Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Т.В. Галицька-Дідух відзначила, що під час педагогічної практики поглиблюються і закріплюються знання студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» із вступу до спеціальності, психології, педагогіки, сучасних освітніх технологій, методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, інших фахових предметів, а також знання здобуті під час навчальної практики в закладах освіти (ознайомлюючої). Під час практики виробляються навички педагогічної праці, удосконалюються сформовані методичні уміння. Тамара Вячеславівна розповіла студентам про особливості педагогічної практики, компетенції, якими має оперувати нинішній вчитель-історик.

    Викладачка також наголосила, що молодий вчитель-практикант (-ка) передусім має бути у взаємодії з вчительським колективом школи, співпрацювати з батьками та дітьми. Т.В. Галицька-Дідух підкреслила, що студенти мають широкі можливості для своєї педагогічної реалізації, на підмогу їм завжди прийдуть вчителі, викладачі – керівники практики в окремо взятих школах.

    Практика триватиме шість тижнів, з 31 січня по 11 березня 2022 р. Її базами є заклади загальної середньої освіти, які забезпечені висококваліфікованими кадрами (вчителі вищої категорії, вчителі-методисти) і відповідають вимогам програми практики ОР «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Історія).

   Віримо, що оволодіння студентом (-кою) первинним професійним досвідом відбуватиметься з умінням оцінювати та аналізувати дії вчителя (викладача), учнів на уроці та в позаурочний час. Молодий вчитель-практикант (-ка) вироблятиме творчий підхід до педагогічної і педагогічно-дослідницької діяльності; зуміє правильно оформляти письмові результати спостережень та вести звітну документацію.