Робота Екзаменаційної комісії зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР «Бакалавр»

    З 15 до 24 червня 2021 р. за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting тривала підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР «Бакалавр» (денна форма навчання). Екзаменаційна комісія працювала у складі: доц. Т.З. Струтинська (голова), доц. С.С. Кобута, ас. О.І. Бойчук (члени комісії), ст. викл. Н.Р. Голуб’як (секретар). Протягом вказаного періоду оцінено складання державного комплексного іспиту з історії та теорії міжнародних відносин та проведено захисти кваліфікаційних бакалаврських робіт 51 студента денної форми навчання.

    Комплексний екзамен складався з дисциплін «Дипломатична і консульська служба», «Теорія міжнародних відносин», «Історія міжнародних відносин», «міжнародні відносини і світова політика», «Зовнішня політика України» та «English language» та проводився в дистанційному (онлайн) режимі у формі обов’язкових письмової та усної компонент.

    Захист дипломних робіт на здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня стосувалися актуальних проблем міжнародних відносин, серед яких такі як: «Ізраїльсько-палестинські відносини в ХХ столітті, «Російсько-німецькі відносини за канцлера А. Меркель», «Польсько-російські відносини на сучасному етапі (2014–2020 рр.)», «Конфлікт як фактор розвитку російсько-українських відносин», «Геостратегія КНР в Центрально-Східній Європі», «Енергетична політика країн Близького сходу», «Кібербезпека НАТО на сучасному етапі», «Роль української діаспори у збереженні атрибутів національної ідентичності (на прикладі Латиноамериканських держав)» та ін.

    Зазначимо, що студенти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР «Бакалавр» успішно завершили підготовку та здобули освітню кваліфікацію «Фахівець з міжнародних відносин».

    Професорсько-викладацький склад та студенти молодших курсів Факультету історії, політології і міжнародних відносин щиро вітають Вас з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажають ефективно втілити отримані в університеті знання в своїй професійній діяльності!