Захист дипломних робіт студентами спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

     З 14 до 19 червня 2021 р. триває підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). Студенти захищали свої кваліфікаційні роботи та здавали кваліфікаційний екзамен в режимі Читати далі