Навчальна археологічна практика

    У другій половині червня 2021 р. триває навчальна археологічна практика у студентів І курсу спеціальності 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр» (денна форма навчання). Студенти групи ІА-12 під керівництвом ст. викладача кафедри етнології і археології І.Т. Кочкіна веде розкопки у м. Надвірна, де локалізовані окремі археологічні пам’ятки. Зокрема, проводяться дослідження замку Краснодвір в парку ім. Івана Франка цього прикарпатського міста.

    Під час археологічної практики студенти ознайомлюються з сучасними методами польових археологічних досліджень, набувають навички роботи в археологічних експедиціях, закріплюють знання з теоретичного курсу «Археологія»; засвоюють навички постановки польового табору, організації його функціонування та життєзабезпечення; виробляють уміння, необхідні для життя в польових умовах (заготівля дров, розпалювання багаття, варіння їжі, підтримання порядку на місці проживання і т.п.); отримують практичні знання з організації взаємовідносин всередині відносно ізольованого колективу, структурування вільного часу, виробляють навички взаємодопомоги тощо.