Загальні збори трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин

    17 червня 2021 р. онлайн за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting відбулися загальні збори трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин. На порядок денний було винесене питання заміщення вакантної посади завідувача кафедри історії України і методики викладання історії. Головуючою зборів обрано Л.В. Щербін, секретарем – О.Д. Дідик.

    У своєму виступі кандидат на посаду Ігор Ярославович Райківський наголосив на здобутках особистих та колективу кафедри історії України і методики викладання історії, окреслив перспективні плани розвитку. Зокрема, І.Я. Райківський наголосив, що за результатами загальноуніверситетського рейтингу (шість блоків, у т. ч. наукова, педагогічна, міжнародна діяльність та ін.) в 2020 р. кафедра історії України і методики викладання історії зайняла 16 місце з 74-х кафедр університету, найвище серед усіх кафедр Факультету історії, політології і міжнародних відносин, а за показником – «Комунікаційна діяльність, розвиток іміджу університету та профорієнтація» – призове третє. До обговорення кандидата долучилася працівники Факультету: проф. М.В. Кугутяк, проф. О.С. Жерноклеєв, проф. В.В. Марчук, доц. Т.В. Галицька-Дідух, доц. М.Р. Ткачівська та ін.

    За результатами голосування на підставі рекомендації кафедри історії України і методики викладання історії загальні збори трудового колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин обрали та рекомендують вченій раді Університету кандидатуру І.Я. Райківського на посаду завідувача кафедри історії України і методики викладання історії.