Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо старшого викладача кафедри міжнародних відносин Факультету історії, політології і міжнародних відносин Бойчука Ореста Ігоровича з успішним захистом кандидатської дисертації та присвоєнням наукового ступеня кандидата політичних наук.

Захист дисертації відбувся 23 квітня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку на тему: «Політика історичної пам’яті як важливий чинник німецько-польських відносин».

Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Цепенда Ігор Євгенович, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: Чекаленко Людмила Дмитрівна, докторка політичних наук, професорка, доцентка кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Магда Євген Валерійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».