Обговорення дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії

25 лютого 2021 р. на кафедрі політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося обговорення двох дисертаційних робіт. Були представлені результати двох дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 «Політологія»: аспіранта Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Новосельського Івана Федоровича за темою «Конвергентні медіа в соціокультурному полі Україні: політологічний аспект» (науковий керівник – д.і.н., проф., завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Василь Васильович Марчук; рецензенти: д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк та д.політ.н., доц. Ірина Віталіївна Мацишина) та Осмоловської Анни Олександрівни (Anna Osmolovskaya) за темою «Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 року» (наукові керівники – д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк та габілітований доктор наук, проф. Аркадіуш Лукаш Моджеєвські; рецензенти: д.політ.н., проф. Микола Васильович Примуш та д.політ.н., доц. Ірина Віталіївна Мацишина).

Навколо представлених дисертаційних робіт розгорнулася жвава дискусія, наприкінці яких науково-педагогічний склад кафедри політології та державного управління і рецензенти підкреслили актуальність тем робіт, вагомість особистих наукових і практичних здобутків пошукачів, висловили думки стосовно можливих корегувань та надали відгуки, які носили позитивний характер.

Усі присутні погодилися, що представлені дисертаційні дослідження відповідають вимогам до робіт на здобуття звання доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія» і одноголосно проголосували за порушення клопотання перед Вченою Радою Донецького національного університету імені Василя Стуса про звернення до Міністерства освіти і науки України щодо створення спеціальних рад для разового захисту.

Вітаємо аспірантів та їх наукових керівників, зокрема Івана Федоровича Новосельського та Василя Васильовича Марчука, із черговим успішним кроком до досягнення поставленої мети!