Результати праці викладачів Факультету використані для удосконалення організації навчально-методичного процесу у навчальних закладах України

Нещодавно реалізований спільний проект кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та кафедри історії України і методики викладання історії й кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на тему «Гетьмани України: художньо-літературний образ: теоретико-методичний аспект». Його результатом став вихід у світ колективного навчально-методичного видання «Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга для здобувачів освіти основної школи. Ч.1.» (К. : «ПП «Фоліант»», 2020. 415 с.; 40,6 друк. арк.). Його співавторами виступили доценти кафедри історії України і методики викладання історії Людмила Дрогомирецька і Андрій Королько, професор кафедри всесвітньої історії Степан Борчук, докторантка і аспірантка цієї кафедри Мар’яна Засипко і Марія Санкович.

У навчально-методичному виданні містяться уривки творів української історичної поезії та прози, подано біографії гетьманів України Д. Байди-Вишневецького, П. Конашевича-Сагайдачного, Б. Хмельницького, Ю. Хмельницького, І. Виговського. У виданні також поміщені історико-біографічні портрети авторів творів, літературно-критичні есе, бібліографічні покажчики, методичні рекомендації з використання української історичної художньої літератури при вивченні історії України у закладах загальної середньої освіти. Навчально-методичне видання пропонується широкому загалу читачів: здобувачам освітніх послуг, вчителям студентам, усім хто цікавиться історією України та українською літературою.

Здійснена своєрідна апробація цього цікавого колективного навчально-методичного видання. Його результати вже впроваджуються в освітній процес для учнів 8 класів та студентів при проведені комбінованих уроків та лекцій у Яблуницькому ліцеї Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківська обл. (вчитель-методист Санкович М.В.), Калуському політехнічному коледжі Івано-Франківська обл. (кандидат історичних наук, викладач-методист Ільницький І.В.) та Коледжі морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного (викладач-методист Воротняк І.Ю.). Керівництвом цих закладів загальної середньої і передвищої освіти підготовлені відповідні акти впровадження (використання) результатів цього колективного навчально-методичного видання, в яких зазначається, що отримані матеріали цієї праці можуть бути використані для удосконалення організації навчально-методичного процесу, зокрема для індивідуального, змішаного та дистанційного навчання учнів і студентів ЗЗСО і ЗПО.

Керівництво, професорсько-викладацький склад та студенти Факультету вітають викладачів і аспірантів кафедри історії України і методики викладання історії та кафедри всесвітньої історії Л.Р. Дрогомирецьку, А.З. Королька, С.М. Борчука, М.В. Засипко і М.В. Санкович за таку плідну навчально-методичну роботу і бажають подальшого успіху на ниві якісної організації такої методичної праці в Україні і на Прикарпатті.