Результати роботи атестаційних комісій кафедри міжнародних економічних відносин

23–24 грудня 2020 р. відбулося on-line засідання атестаційних екзаменаційних комісій за другим (магістерським) рівнем вищої освіти студентів ІІ курсу зі спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» і 073 «Менеджмент (Управління міжнародними бізнесом)».

Робота екзаменаційної комісії у складі: Голови Калініної С.П. (д.е.н. професор) та членів ЕК Михайлишин Л.І. (д.е.н., проф. завідувачка кафедрою), Сталінскої О.В. (д.е.н., проф.), Богачевської Л.О. (к.е.н., доц.) спрямовувалася на присвоювання кваліфікації магістра для студентів з спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Відповідно до розкладу роботи екзаменаційних комісій Факультету історії, політології і міжнародних відносин, для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» передбачалося складання фахового іспиту з іноземної мови (23 грудня 2020 р.) та захисту дипломної роботи (24 грудня 2020 р.). За результатами роботи ЕК відзначено високий рівень фахової підготовки здобувачів, підтвердженням чого стало присвоєння усім студентам кваліфікації: магістр з міжнародних економічних відносин, викладач, перекладач.

Робота екзаменаційної комісії у складі: Голови Вівчар О.І. (д.е.н. професор) та членів ЕК Михайлишин Л.І. (д.е.н., проф. завідувачка кафедрою), Сталінскої О.В. (д.е.н., проф.), Богачевської Л.О. (к.е.н., доц.) спрямовувалася на присвоювання кваліфікації магістра для студентів з спеціальності 073 «Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)». Відповідно до розкладу роботи екзаменаційних комісій Факультету історії, політології і міжнародних відносин, для студентів спеціальності 073 «Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» передбачалося складання фахового іспиту з іноземної мови (23 грудня 2020 р.) та захисту дипломної роботи (24 грудня 2020 р.). За результатами роботи ЕК відзначено високий рівень фахової підготовки здобувачів, підтвердженням чого стало присвоєння усім студентам кваліфікації: Менеджер, адміністратор міжнародного бізнесу, перекладач.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з присвоєнням ОР «Магістр»!