Робота державних екзаменаційних комісій

Робота державних екзаменаційних комісій

Робочий тиждень між 16 і 20 грудня 2019 р. на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин насамперед ознаменований захистами студентами дипломних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Члени державних екзаменаційних комісій спеціальностей 032 Історія та археологія, 014 Середня освіта (історія), 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини освітнього рівня «Магістр» підтвердили високий рівень підготовки та захисту студентських наукових кваліфікаційних робіт.

Студенти «молодших» курсів і професорсько-викладацький склад Факультету історії, політології і міжнародних відносин вітають Вас шановні випускники-магістранти історики, політологи і міжнародники з успішним захистом Ваших дипломних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти та бажають ефективно втілити отримані в Університеті знання в своїй майбутній професійній діяльності!

  • Захисти дипломних робіт
    Захисти дипломних робіт