Правова просвіта студентів: профілактика насильства у сім’ї

27-28 листопада 2019 р. модератори відділу виховної та психолого-педагогічної роботи методисти Зоя Юрченко та Ірина Ониськів провели просвітницько-виховний семінар в рамках місячника права, який триває в університеті, на тему «Профілактика насильства у сім’ї» для студентів ІІІ курсу Факультету історії, політології і міжнародних відносин (спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» та 032 «Історія та археологія»). У проведенні заняття активну участь брали старшокурсники Навчально-наукового юридичного інституту, волонтери юридичної клініки Олексій Писарчук та Вікторія Яшан.

Вибір теми заняття був обумовлений тим, що Україна утримує прикре лідерство серед країн Європи за масштабами поширення насильства в сім’ї. А тому правова просвіта серед студентської молоді Факультету історії, політології і міжнародних відносин, яка переважно перебуває на порозі створення власної сім’ї (або щойно її створила), є вагомим фактором профілактики явищ насильства у сімейних відносинах. особливо важлива для студентів, оскільки частина з них вже або створили сім’ї, або найближчим часом укладатимуть шлюб.

Змістовий контент передбачав висвітлення таких векторів проблеми: загальна характеристика сімейного насилля як соціального явища (поняття, види, наслідки); роз’яснення сутності оновлення законодавства (кримінального, адміністративного) стосовно насильства у сім’ї; посилення відповідальності за вчинення насильства; правове підґрунтя захисту прав жертв насильства.

Доповідачі прагнули переконати слухачів про необхідність вчитися розв’язувати конфлікти у сім’ї цивілізованими засобами і про неприпустимість знущань над рідною людиною, особливо дитиною.

Майбутні історики виявили неабияку цікавість, адже не виключено, що хтось зі студентів зростав у сім’ї, де панував несприятливий психологічний клімат і практикувалось насильство. Тому важливо не переносити у майбутнє власне подружнє життя деструктивні моделі поведінки.

  • Правова профілактика студентів