Олександр Сич представив до обговорення науковців свою монографію

Відомий науковець, державний діяч, кандидат історичних наук, докторант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, голова Івано-Франківської обласної ради, випускник історичного факультету нашого університету Олександр Сич підготував до друку монографію «Соціально-консервативний націоналізм». 23 травня 2019 р. в читальному залі імені Богдана Гаврилишина Наукової бібліотеки нашого університету автор представив сигнальний примірник монографії.

На апробацію видання прийшли науковці, викладачі, студенти-історики, працівники бібліотеки, представники громадськості та журналісти. Модератором заходу виступив ректор університету, професор Ігор Цепенда.

«Монографія є справді дискусійною та викличе жваве обговорення. Адже Олександр Сич зміг проаналізувати та узагальнити український націоналізм, з одного боку зробивши велику ретроспекцію та порівнявши його з процесами в світі. А з іншого – показав його місце в сучасній Україні і тих глобальних процесах, які відбуваються в світі», – зазначив модератор заходу, ректор університету Ігор Цепенда.

Основна ідея книги – трансформація націоналізму з революційно-руїнницького на визвольному етапі у конструктивно-державницький на етапі державного будівництва. І на цьому етапі він має виступати як соціально-консервативний. Бо поряд із консервативним завданням збереження національної ідентичності ще актуальніше постає соціальне завдання збереження від вимирання нації, яка є носієм цієї ідентичності.

Окрім цієї лінії на 540 сторінках праці також присутні теми сучасного ренесансу націоналізму у країнах Західної Європи, становлення і його сучасний стан в Україні, роль націоналізму в українських революційних процесах і зокрема у Революції Гідності, його етнонаціональна політика та зовнішньополітична доктрина тощо.

«Ця монографія – результат моє праці за півтора десятка років. Це наукові статті, які я публікував протягом цих років на тему націоналізму. Насправді я постійно перебуваю в науковому полі націоналізму. Націоналізм сьогодні як ніколи знову став актуальним. І приклад цьому стара Європа, в якій відбувається ренесанс націоналізму і майже у кожній країні якої націоналістичні партії входять до лідерів політичного процесу і беруть участь у формуванні національних урядів», – резюмував Олександр Сич.

Під час зустрічі автор праці розповів, що після знайомства з проектом та сигнальним примірником нової монографії «Соціально-консервативний націоналізм» він планує всі висловлені думки, побажання і критичні зауваження врахувати при підготовці її остаточної редакції.

  • Презентація книги Олександра Сича