Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми «Етнологія»

    23 грудня 2022 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої світи студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-професійної програми «Етнологія» ОР «Магістр» денної форми навчання.

    Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії – проф. Комар Володимир Леонович, членів комісії – проф. Кугутяк Микола Васильович і проф. Пилипів Ігор Васильович. В роботі ЕК також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри етнології і археології: завідувач кафедри, доц. Томенчук Б.П., доц. Боян-Гладка С.П., доц. Дрогобицька О.Я., доц. Костючок П.Л., доц. Солонець І.Ф., ст. викл. Кочкін І.Т.

    Цього дня захистили дипломні роботи 6 здобувачів освітнього ступеня ОР «Магістр» (Максим Басня, Володимир Гавриляк, Іванна Горяча, Ольга Татуміряк, Христина Телюк, Марія Тимофій). Всі виступи були змістовними, цікавими та супроводжувалися презентаціями. Тематики робіт стосувалася вивченню проблем культури дозвілля молоді на Гуцульщині у другій ХІХ – початку ХХІ ст., традиційної їжі гуцулів Косівщини, повсякденного життя українців Східної Галичини в період німецької окупації 1941–1944 рр., етнографічних матеріалів в подорожніх нарисах Софії Яблонської (1907–1971) та Степана Левинського (1897–1946), націотворчих і етнополітичних процесів в Німецькій імперії (1871–1914 рр.), соціального становища жінки на Близькому Сході. Екзаменаційна комісія всі роботи оцінила на відмінно, звертаючи увагу на високий рівень підготовки та володіння здобувачами освітнього ступеня ОР «Магістр» етнологічних проблем.

    Професорсько-викладацький склад і студенти молодших курсів Факультету історії, політології і міжнародних відносин щиро вітають випускників магістратури та дякують за плідну співпрацю!