Вітаємо з ювілеєм Миколу Васильовича Кугутяка!

    27 жовтня 2022 р. відзначає свій 70-річний ювілей доктор історичних наук, професор, декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин Микола Васильович Кугутяк.

    Ювіляр народився 27 жовтня 1952 року у с. Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області в сім’ї службовця.

    Навчався у Назавизівській, а згодом – Переріслянській середній школі на Надвірнянщині, яку закінчив у 1969 р. Вищу освіту здобув у Івано-Франківському педагогічному інституті імені Василя Стефаника, до якого вступив у 1976 р. Після закінчення вишу з вересня по листопад 1981 р. працював учителем історії Пасічнянської середньої школи Надвірнянського району.

    У 1981 – 1984 рр. навчався в аспірантурі Інституту суспільних наук Академії наук УРСР у м. Львові (тепер – Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України). Кандидатську дисертацію під керівництвом професора Юрія Сливки захистив 28 червня 1985 р. в Одеському державному університеті.

    З 1984 р. працював асистентом, а з 1986 р. – старшим викладачем кафедри загальної історії історичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту. Отримав вчене звання доцента кафедри історії СРСР та УРСР (1990 р.). У цьому ж році обраний завідувачем кафедри нової та новітньої історії (з 1998 р. – кафедра всесвітньої історії). У 1999‒2006 рр. очолював кафедру всесвітньої історії, 2006–2014 рр. – кафедру етнології і археології.

    В Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен, Німеччина) захистив дисертацію з присвоєнням вченого ступеня доктора філософії (1994 р.), а 6 лютого 1996 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Національно-політичний рух у Галичині в 1890–1939 рр.» за спеціальністю «Етнологія». Отримав вчене звання професора (1996 р.).

    У 1993 р. обраний деканом історичного факультету, з 2006 – директором Інституту історії і політології, а з 2016 – деканом Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

    Очолював спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій К 20.051.05 (2003–2008, 2013–2016 рр.) та Д 20.051.05 (2008–2013, 2016–2019, 2020 рр.) зі спеціальностей 07.00.01 – історія України та 07.00.05 – етнологія. З червня 2022 р. спецрада Д 20.051.05 під головуванням М. Кугутяка продовжила свою роботу уже за трьома спеціальностями (історія України, етнологія та всесвітня історія).

    Ініціював відкриття нових спеціальностей (етнологія, політологія) і кафедр університету (кафедра історії слов’ян, кафедра історіографії і джерелознавства, кафедра етнології і археології), створення Музею археології Прикарпаття, Карпатської археологічної експедиції, навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат (діє з 2008 р. до сьогодні). Під час роботи у вищій школі розробив і читає лекційні курси з «Філософії і методології історії», «Міфології», «Духовної культури України» та ін.

    За свій довгий науковий шлях Микола Васильович Кугутяк підготував та видав чимало індивідуальних монографій: «Галичина: сторінки історії: нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939)» (1993), «Голодомор 1933-го і Західна Україна: Трагедія Наддніпрянщини на тлі суспільних настроїв західноукраїнської громадськості 20–30-х років» (1994), «Українська націонал-демократія (1918–1939 рр.)» (Т. 1, 2002; Т. 2, 2004), «Терношорське скельне святилище в Карпатах» (2007), «Кам’яні старожитності Космача» (2007), «Скельні святилища Сокільських вершин» (2008), «Стародавні храми на священних вершинах Косівщини» (2012), «Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах» (2015), «Kamena svetišta ukrajinskih Karpata» (2018, хорватською мовою), понад 200 наукових статей, рецензій, виступів на конференціях, 20 навчально-методичних видань.

    Співавтор та науковий редактор низки фундаментальних колективних видань: «Прикарпаття: спадщина віків» (2006), «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Ілюстрована історія» (2008), «Старожитності Гуцульщини. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах» (2011), «Великий Скит у Карпатах» (Т.1, 2013; Т.2, 2015; Т.3. 2017), «Український Євромайдан. Прикарпатський вимір» (2016), «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. У 4-х томах» (2018–2021), «Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах» (Т. 1, 2018; Т. 2, 2021).

    Організатор міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій: «Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національному й духовному відродженні України» (1994); «Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст.» (1996); «Галичина у Другій Світовій війні (1939–1945 рр.)» (1999); «Соборність України: історія і сучасність» (1999); «Духовна вісь України: Галичина–Наддніпрянщина–Донеччина» (2004); «Українська Повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.» (2012); «Християнство в Карпатах: до 1025-річчя хрещення України-Руси» (2013); «Гошівська обитель у духовному і культурному житті України: феномен українського греко-католицького чернецтва. До 400-річчя ГСВВ» (2017); «Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення ЗУНР» (2018); «Олександр Карпенко – видатний український історик, педагог, суспільний діяч» (до 100-річчя від дня народження)» (2021); «Перші Карпатські етнологічні читання» (2021); «Українська повстанська армія в боротьбі проти нацистського і більшовицького тоталітарних режимів» (2022 р.) та інших.

    Засновник і редактор наукового культурно-просвітнього краєзнавчого часопису «Галичина» (з 1997 р.), «Вісника Прикарпатського національного університету. Історія», журналу «Карпати: людина, етнос, цивілізація» (з 2009 р.).

    Микола Кугутяк проводить активну громадську діяльність. З 1995 по 1998 рр. очолював обласну організацію Конгресу української інтелігенції. Наразі очолює історичну секцію Івано-Франківського осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

    Ухвалою Івано-Франківської обласної ради та обласної державної адміністрації нагороджений дипломом «Кращий науковець року-2005». У 2007 р. отримав почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України, в 2011 – відзнаку Президента України (ювілейну медаль «20 років незалежності України»), у 2017 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Нагороджений ювілейною медаллю Івано-Франківської обласної ради «100 років ЗУНР».  Лауреат обласної премії ім. Володимира Полєка в галузі краєзнавства. Почесний доктор Ужгородського національного університету.

    Студенти та професорсько-викладацький колектив Факультету історії, політології і міжнародних відносин та студенти щиро зичать ювіляру Миколі Васильовичу Кугутяку міцного здоров’я, творчого довголіття, реалізації нових цікавих проєктів з історії, археології та етнології!