Пізнавальна лекція для студентів-істориків про «русский мир» в рамках міжуніверситетського онлайн-лекторію

    28 березня 2022 р. розпочав свою роботу міжуніверситетський онлайн-лекторій. Академічні спільноти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протягом трьох тижнів проведуть для здобувачів вищої освіти та всіх зацікавлених осіб лекції з актуальних тем за напрямками суспільних, біологічних, природничо-математичних та гуманітарних наук. Відвідування лекторію доступне для всіх охочих, що дозволить здобувачам із різних регіонів, у тому числі тих, де ведуться активні бойові дії, скористатися нагодою використати цей лекторій як елемент неформальної освіти та збагатити свої знання.

    Долучилися до міжуніверситетського онлайн-лекторію і студенти Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Так, здобувачі освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр», а саме студенти груп СОІ–11, СОІ–12 і СОІ–22 28 і 29 березня 2022 р. прослухали цікаві лекції доктора філософських наук, професора, завідувача Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України, професора Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Людмили Олександрівни Филипович на тему «“Русский мир” в його концептуальних ідеях і практичній реалізації». Дослідниця проаналізувала основні аспекти творення «русского мира», кристалізації його в російському суспільстві та формуванні цього небезпечного наративу в Україні в останні десятиліття, зокрема в церковно-релігійній сфері. Акцентувалася увага і на характеристиці формування симбіозу сприйняття історичного минулого та перспективного бачення майбутнього в пошуку нової моделі ідеологічного наповнення національної ідеї північно-східного сусіда, створення стратегії геополітичного розвитку на теренах колишнього Радянського Союзу, масово- та соціально-комунікаційної технології РФ на внутрішню політику сусідніх держав. На завершальній стадії кожної із лекцій студенти задавали цікаві запитання дослідниці, пов’язані з особливостями творення концепції «руського мира».

    Відзначимо, що здобувачі освіти отримають сертифікат про проходження цих лекцій, заповнивши після їх завершення Google-форму, покликання на яку знаходиться у розкладі занять міжуніверситетського онлайн-лекторію.

    Реалізація міжуніверситетського онлайн-лекторію повністю відповідає стратегічним планам розвитку університетів, зокрема активізації внутрішньої мобільності, висвітлення власних авторських методик та напрацювань, а також освітніх та наукових новацій, які розробляються в університетах для широкої аудиторії.

   Як зазначають організатори, міжуніверситетський онлайн-лекторій стане доброю основою для розробки платформи дистанційної освіти, до якої зможуть долучитися і інші університети України.