Підсумкова нарада з питань виробничої історико-краєзнавчої практики в ЗПО для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

    14 лютого 2022 р. відбулася підсумкова нарада з питань виробничої історико-краєзнавчої практики в закладах позашкільної освіти для студентів ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання) за участю її керівників від закладу вищої освіти доцентів кафедри історії України і методики викладання історії М.В. Сигидина і А.З. Королька та заступника директора Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Г.М. Маловічко.

    Керівники практики доценти кафедри історії України і методики викладання історії М.В. Сигидин і А.З. Королько ознайомили студентів про вчасне і правильне оформлення документації виробничої історико-краєзнавчої практики в ЗПО (календарний графік проходження практики, психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, звіт про проходження практики, конспекти гурткових занять, конспект виховного заходу, психолого-педагогічна характеристика на вихованця гуртка, індивідуальне завдання, заліковий лист результатів практики, відгук осіб, які перевіряли проходження практики, а також висновок керівника практики від закладу вищої освіти про проходження практики). Базами виробничої історико-краєзнавчої практики стали заклади позашкільної освіти – Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради».

    Під час наради зав’язалася цікава розмова і навіть дискусія стосовно умов проходження практики студентами в умовах пандемії Covid-19. Більшість практикантів провели практику зі школярами у дистанційній формі, адже пандемія внесла несподівані зміни в організацію навчального процесу. Керівники гуртків змушені проводити заняття гуртків віддалено, опановувати цифрові інструменти, застосовувати нові педагогічні підходи та методики.

    Студенти поділилися своїми враженнями стосовно проходження практики. Зокрема, відзначили, що під час виробничої історико-краєзнавчої практики вони зуміли поглибити і закріпити знання із фахових дисциплін, виробити навички педагогічної праці, удосконалити сформовані методичні уміння. Студенти вчилися спостерігати й аналізувати заняття гуртків, творчо використовувати досвід кращих керівників гурткової роботи у закладах позашкільної освіти. У процесі вказаної практики студенти оволоділи умінням проводити гурткові заняття різних типів, пов’язані з вивченням рідного краю, використовуючи ефективні методи і прийоми навчання як систему цілеспрямованих дій для організації пізнавальної і практичної діяльності учнів та вихованців гуртків.

    Віримо, що студенти якісно оволоділи первинним професійним досвідом історико-краєзнавчої роботи, навчилися оцінювати та аналізувати дії керівника і вихованців гуртка. Молодий практикант – керівник гурткової роботи, сподіваємося, зуміє поглибити теоретичні знання студентів з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду керівників гурткової роботи вироблятиме творчий підхід до педагогічної діяльності.